Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Swedol AB: Delårsrapport 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2017

Lönsam tillväxt i riktning mot de finansiella målen

Under det tredje kvartalet har Swedol forsatt trenden med lönsam
tillväxt vilket lett till att koncernen närmat sig de finansiella
målen.

Tredje kvartalet i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 688,4 Mkr (617,8).
· Bruttomarginalen uppgick till 38,8 % (35,9).
· Rörelseresultatet uppgick till 68,7 Mkr (39,3) och
rörelsemarginalen till 10,0 % (6,4).

· Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 1,4 Mkr
(5,8).

· Nettoresultatet uppgick till 49,0 Mkr (25,7) och resultat per
aktie till 0,59 kr1,2 (0,31).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,8 Mkr
(-24,8).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom
det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra
utspädning. 2) Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016.

Nio månader i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 2 137,9 Mkr (1 505,9).
· Bruttomarginalen uppgick till 38,5 % (37,3).
· Rörelseresultatet uppgick till 163,5 Mkr (84,3) och
rörelsemarginalen till 7,6 % (5,6).

· Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 7,9 Mkr
(12,8).

· Nettoresultatet uppgick till 116,7 Mkr (59,1) och resultat per
aktie till 1,40 kr1,2 (0,71).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,6 Mkr
(1,4).

· Förvärvet av Grolls ingår i koncernens räkenskaper från och med
den 8 juni 2016 och har således en kraftig påverkan på intäkter och
resultat. För närmare information, se not 4 i delårsrapporten.

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom
det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra
utspädning. 2) Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016.

Viktiga händelser under kvartalet

· Irene Wisenborn Bellander har rekryterats som ny CFO i Swedol.
Irene tillträder den 6 november och blir medlem i Swedols
koncernledning. Hon efterträder Lars Axelson som slutar i bolaget den
31 oktober.

· Ett arbete med att förenkla bolagsstrukturen i koncernen har
påbörjats. Målet är att underlätta för divisionerna att agera samlat
ut mot kund och förenkla det administrativa flödet.

VD:s kommentar

"Den nordiska marknaden är stark, men den enskilt viktigaste faktorn
för tillväxtökningen som vi ser det är de goda resultaten av egna
satsningar inom försäljning och sortimentsutveckling."

"Kundernas ökade efterfrågan av koncernens sortiment är glädjande,
inte minst när det gäller produkter från våra partnerleverantörer och
våra egna varor."

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se
(http://media.ne.cision.com/l/tdzbqoxd/www.swedol.se/) eller
kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, VD Swedol, tel: +46 8 742 47 20, mob: +46 70
558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 13:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedol-ab/r/delarsrapport-1-januari-30-septemb...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.