Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Swedol AB: Stämmokommuniké - Årsstämma i Swedol AB (publ)

Vid årsstämman i Swedol AB (publ) torsdagen den 25 april 2019
beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning för
räkenskapsåret 2018 ska ske med 1,20 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen
den 29 april 2019. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och
beräknas äga rum fredagen den 3 maj 2019. Resultat- och
balansräkningarna för år 2018 fastställdes och verkställande
direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018 års
förvaltning.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 575 000
kronor fördelat på 225 000 kronor till var och en av de stämmovalda
ledamöterna och med 450 000 kronor till styrelsens ordförande. Ingen
ersättning för eventuellt utskottsarbete eller för arbete som
styrelseledamot utför för bolagets räkning vid sidan av
styrelsearbetet ska utgå. Årsstämman beslutade att arvode till
bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Lars Lindgren, Peter
Hofvenstam, Leif Reinholdsson, Christina Åqvist, Sofie Löwenhielm och
Staffan Andersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av
årsstämman 2020. Till styrelsens ordförande valdes Lars Lindgren.

Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse KPMG till
revisionsbolag med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor
för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om
riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför
årsstämman år 2020 framlägga förslag till

1. Ordförande vid årsstämma.

2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

4. Arvodering av revisorer.

5. Förslag till instruktion för valberedning inför årsstämma 2021.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Swedol AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller
kontakta:

Lars Lindgren, styrelseordförande, tel. 070-222 31 22,
lars@axlininvest.se

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella
användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt
och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och
Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna
finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad,
Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.
Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor
2018 och har cirka 1 000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på
NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 12.15.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedol-ab/r/stammokommunike---arsstamma-i-swe...
https://mb.cision.com/Main/1061/2795897/1031839.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.