Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

Swedol AB: Swedol förvärvar Grolls och blir en av de ledande inom arbetskläder och personligt skydd i Norden

· Swedol AB ("Swedol") förvärvar samtliga aktier i Björnkläder
Intressenter AB ("Grolls") från Litorina Kapital III L.P.
("Litorina") och ledningen i Grolls

· Grolls är en ledande specialist inom personligt skydd och
arbetskläder i Norden för den professionella användaren

· Förvärvet finansieras genom nyupptagna lån
· Swedols styrelse avser att besluta om företrädesemission, under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om ca 300 MSEK.
Emissionen beräknas genomföras under tredje kvartalet 2016.
Huvudägarna Nordstjernan och Zelda har förklarat sin avsikt att
teckna sina respektive andelar i emissionen

Swedol förvärvar samtliga aktier i Grolls från Litorina och ledningen
i Grolls. Swedol betalar en kontant köpeskilling samt löser
befintliga lån. Det totala beloppet uppgår per 4 maj till ca 790 MSEK
och är föremål för vissa justeringsmekanismer och fastställs slutligt
vid tillträdet. Förvärvet av Grolls kommer att finansieras genom lån
från SEB. Förvärvet av Grolls beräknas ha en positiv effekt på
Swedols vinst per aktie även efter nyemissionen.

Grolls är en ledande specialist inom personligt skydd och arbetskläder
i Norden. Grolls omsättning 2015 uppgick till 1 012 MSEK med ett
rörelseresultat om 83 MSEK (justerat för engångsposter). Vid utgången
av 2015 hade Grolls 48 egna butiker och ca 365 anställda. Större
delen av verksamheten bedrivs i Sverige och Norge men bolaget har
även butiker i Finland och Estland. Grolls har en bred
produktportfölj med starka egna varumärken inom arbetskläder och
personligt skydd - Björnkläder företrädesvis i Sverige, Univern i
Norge och Nytello primärt för servicesektorn.

Personligt skydd och arbetskläder är en viktig del av Swedols breda
erbjudande för den professionella användaren. Det svarar redan för en
stor och snabbt växande del av Swedols försäljning. Tillsammans med
Grolls kommer bolaget att bli en av de ledande på området i Norden.
Det sammanslagna bolaget får ett komplett sortiment av arbetskläder
och personligt skydd för den professionella användaren. Med de
gemensamma resurserna kan sortimentet med starka egna varumärken
utvecklas ytterligare. Tillsammans har de två bolagen 97 butiker och
omkring 870 anställda. Proforma 2015 har det gemensamma bolaget en
omsättning om 2,5 Mdr SEK med ett rörelseresultat om ca 165 MSEK
(justerat för engångsposter och före synergier).

"Vi är imponerade av utvecklingen i Grolls och har följt bolaget under
en längre tid. Grolls har en produktportfölj som väl kompletterar
Swedols existerande sortiment och en affärsdriven organisation med
engagerade medarbetare. Grolls bidrar med specialistkompetens inom
ett område som är strategiskt viktigt för Swedol", säger Clein
Johansson Ullenvik, verkställande direktör, Swedol AB.

"Grolls har haft en framgångsrik resa under de senaste åren och står
väl rustade för fortsatt expansion samt de möjligheter som affären
för med sig. Tillsammans med Swedol får vi en möjlighet att ge våra
nuvarande kunder ett ännu bättre erbjudande och vi kan nå nya kunder
genom Swedols butiker", säger Peter Haveneth, verkställande direktör,
Björnkläder Intressenter AB.

"Genom affären får Grolls en långsiktig och industriell ägare. Grolls
spetskompetens inom personligt skydd och arbetskläder passar väl med
Swedols kundsegment och tillsammans kommer bolagen ha ett starkt
kunderbjudande", säger Lars Verneholt, partner, Litorina Capital
Advisors AB.

Förvärvet kommer att lånefinansieras med nyupptagna lån. Om
genomförandet av förvärvet hade skett vid utgången av första
kvartalet skulle soliditeten efter förvärvet ha uppgått till strax
under 30 procent. Den ökade skuldsättningen är förenlig med Swedols
åtaganden i förhållande till dess långivare och styrelsen anser även
i övrigt att den är fullt acceptabel, även om den tillfälligt kommer
medföra att det finansiella målet om en soliditet om minst 40 procent
underskrids. Ingen ytterligare kapitalanskaffning är således
nödvändig för genomförandet av förvärvet av Grolls eller de
integrationsåtgärder som är planerade efter förvärvet.

För att kunna tillvarata framtida affärsmöjligheter och reducera
bolagets skulder bedömer styrelsen att det är önskvärt att Swedol
tillförs ytterligare eget kapital. Styrelsen har därför för avsikt
att kalla till bolagsstämma för beslut om genomförande av en
företrädesemission om ca 300 MSEK. Swedols huvudägare Nordstjernan
(ägare till 29,9 procent av aktierna och 29,7 procent av rösterna)
och Zelda (ägare till 21,5 procent av aktierna och 29,7 procent av
rösterna) har förklarat att de har för avsikt att teckna sina
respektive andelar av en sådan emission. Avsiktsförklaringarna
omfattar sammanlagt 51,4 procent av emissionen, det vill säga totalt
ca 154 MSEK. Styrelsen avser att återkomma via pressmeddelande med
beslut om nyemission (under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande) senast under juli 2016.

Affären är villkorad av konkurrensgodkännande och förväntas slutföras
under sommaren 2016.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se
(http://media.ne.cision.com/l/tdzbqoxd/www.swedol.se/) eller
kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, verkställande direktör, Swedol
Telefon: +46 8-742 47 20 E-post: clein.ullenvik@swedol.se

Lars Verneholt, partner, Litorina Capital Advisors
Telefon: +46 8-545 180 11 E-post: lars.verneholt@litorina.se

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt
sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare
effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns
huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri
och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 49 butiker,
varav fem i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms
Small Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för
offentliggörande den 6 maj 2016 klockan 07.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedol-ab/r/swedol-forvarvar-grolls-och-blir-e...
http://mb.cision.com/Main/1061/2003520/512017.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.