Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

SwedSec Licensiering AB: Allt fler finansrådgivare får licenser återkallade

Antalet anställda inom bank och finans som anmäls till SwedSec för att
ha brutit mot regler fortsätter att öka. Under 2019 beslutade
SwedSecs disciplinnämnd att återkalla 17 licenser, vilket var tre
fler än året innan. Antalet anmälda disciplinärenden var 56 stycken
2019 mot 46 året innan.

Antalet anställda inom bank och finans som anmäls till SwedSec för att
ha brutit mot regler fortsätter att öka. Under 2019 beslutade
SwedSecs disciplinnämnd att återkalla 17 licenser, vilket var tre
fler än året innan. Antalet anmälda disciplinärenden var 56 stycken
2019 mot 46 året innan.

Statistik från SwedSecs disciplinnämnd visar att det under 2019
fattades 48 beslut i disciplinärenden av vilka drygt en tredjedel
(17) lett till återkallade licenser. En återkallad licens innebär i
praktiken yrkesförbud i tre år, vilket håller personen borta från
alla yrken på finansmarknaden som kräver licens. Ytterligare två
disciplinåtgärder finns: erinran och varning.

- En möjlig orsak till ökningen av återkallelser kan vara att bank-
och finansföretagen har blivit mer observanta på regelöverträdelser,
en annan att antalet anställda som licensierats har ökat kraftigt på
senare år, säger Katarina Lidén, SwedSecs VD.

SwedSec licensierar personer på finansmarknaden som arbetar med bolån,
rådgivning, ledning och kontrollfunktioner samt specialister som till
exempel kapitalförvaltare, analytiker och börsmäklare. SwedSec har
189 anslutna företag och cirka 23 700 aktiva licenshavare.

De vanligaste regelbrotten har under 2019 handlat om licenshavare som
brutit mot regler för att gynna sig själva. Några exempel på
disciplinärenden 2019:

· En licenshavare har satt in kunders betalningar på egna konton
istället för företagets (se beslut 2019:34
(https://www.swedsec.se/wp-content/uploads/2019/09/Anonymiserat-beslut-20...)).

· En rådgivare har systematiskt manipulerat försäljningsresultat för
egen vinning (se beslut 2019:21
(https://www.swedsec.se/wp-content/uploads/2019/06/Anonymiserat-beslut-20...)).

· En rådgivare har i ett stort antal kundärenden haft brister i sin
dokumentation avseende rådgivning och i vissa fall har det helt
saknats dokumentation (se beslut 2019:07
(https://www.swedsec.se/wp-content/uploads/2019/02/Anonymiserat-beslut-20...)).

· En rådgivare har bland annat tagit pengar från kunders konton och
förfalskat lånehandlingar i en kunds namn för att sedan betala ut
lånet till sig själv (se beslut 2019:17
(https://www.swedsec.se/wp-content/uploads/2019/05/Anonymiserat-beslut-20...)).

- Det är bra för konsumentskyddet att våra anslutna företag anmäler
regelöverträdelser till SwedSec. Regelöverträdelser kan få ekonomiska
konsekvenser för kunderna och kan också utsätta företagen där
licenshavarna arbetar för omfattande risker. I relation till det
totala antalet licenshavare måste dock antalet disciplinåtgärder
anses lågt, säger Katarina Lidén.

Skyldiga att anmäla

SwedSecs anslutna företag är skyldiga att anmäla regelöverträdelser
som skulle kunna leda till disciplinpåföljd. De är även skyldiga att
anmäla om licenshavare begått brott eller i övrigt utanför sitt
arbete agerat på ett sätt som innebär att licenshavaren inte kan
anses lämplig att ha licens. SwedSec kan också inleda ett
disciplinärende på eget initiativ. Även kunder och allmänheten kan
informera SwedSec om licenshavares regelöverträdelser och SwedSec kan
då kan öppna ett disciplinärende.

Basfakta

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad
och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom
licensiering baserad på kunskapskrav och tester och genom ett
disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är
att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. SwedSec bildades
2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för
företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på
värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt
www.fondhandlarna.se.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedsec-licensiering-ab/r/allt-fler-finansrad...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.