Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-08

SwedSec Licensiering AB: Fler beslut av SwedSecs disciplinnämnd än någonsin tidigare första halvåret 2020

De allvarligaste regelbrotten, som kan leda till en indragen SwedSec-licens och i praktiken yrkesförbud, har dock minskat något i andel, jämfört med de senaste åren. Nio av de 40 besluten under det första halvåret 2020 har inneburit återkallade licenser jämfört med 17 av 48 på helåret 2019. Den som inte får licensen återkallad kan tilldelas en varning eller en erinran. Regelöverträdelserna har genomförts av licenshavare i olika typer av anslutna företag till SwedSec, stora som små, i såväl banker som i värdepappersbolag och fondbolag m.fl.

 - Vi ser inte det ökade antalet disciplinbeslut som ett tecken på att regelbrotten på finansmarknaden har ökat. Istället verkar det vara en effekt av att arbetet med regelefterlevnad har stärkts så att fler överträdelser upptäcks och anmäls. Det är bra för konsumentskyddet, säger SwedSecs VD, Katarina Lidén.

Flera av regelöverträdelserna under 2020 har handlat om licenshavare som av privata skäl utfört slagningar i sina arbetsgivares interna datasystem. Endast information som behövs för arbetet får eftersökas i de interna systemen. Tillgången till företagens system innebär ett förtroende från arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera på ett korrekt sätt.

- Efter disciplinnämndens första beslut om otillåtna slagningar förefaller många av våra anslutna företag ha gjort kontroller på området. Det har lett till ett stort antal anmälningar till SwedSec under de senaste åren om just otillåtna slagningar. Det här bör leda till bättre regelefterlevnad på området och på så sätt bidrar självregleringen till en mer välfungerande finansmarknad, menar Katarina Lidén.

Disciplinnämndens beslut offentliggörs i sin helhet i anonymiserad form på www.swedsec.se/disciplinarenden/beslut/ 

Nedan finns några exempel på beslut från första halvåret 2020:

Syftet med det disciplinära förfarandet är att anställda i finansbranschen ska följa de regler som finns för marknaden. 

- Det är bra för förtroendet för finansmarknaden att våra anslutna företag tar regelefterlevnad på stort allvar och att de anmäler överträdelser till SwedSec. Det är viktigt att det får konsekvenser att bryta mot regler. Regelöverträdelser kan få ekonomiska konsekvenser för kunderna och kan också utsätta företagen där licenshavarna arbetar för omfattande risker, säger Katarina Lidén.

Statistik över disciplinärenden finns på: www.swedsec.se/disciplinarenden/statistik/ Nedan ett utdrag:
 

År Antal beslut av Antal återkallade licenser av disciplinnämnden
SwedSecs
disciplinnämnd
1 juli 40 9
2020
2019 48 17
2018 50 14
2017 41 12
2016 38 13
2015 22 4
2014 19 8
2013 14 1
2012 9 2
2011 11 0

Skyldighet att anmäla

SwedSecs anslutna företag är skyldiga att anmäla regelöverträdelser som skulle kunna leda till disciplinpåföljd. De är även skyldiga att anmäla om licenshavare begått brott eller i övrigt utanför sitt arbete agerat på ett sätt som innebär att licenshavaren inte kan anses lämplig att ha licens. SwedSec kan också inleda ett disciplinärende på eget initiativ. Även kunder och allmänheten kan informera SwedSec om licenshavares regelöverträdelser. Det finns tre discipinpåföljder: Erinran, varning och återkallad licens. Återkallad licens innebär i praktiken ett slags yrkesförbud i tre år. 

Basfakta

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. SwedSec har idag 185 anslutna företag och 24 000 aktiva licenshavare. SwedSec licensierar personer som arbetar med bolån, rådgivning och informationsgivning. Vidare ska personer inom ledning och kontrollfunktioner ha licens, men även specialister, som till exempel kapitalförvaltare, analytiker, börsmäklare m.fl. För mer information besök: www.swedsec.se 

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.