Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

SwedSec Licensiering AB: SwedSec återkallar företagsrådgivares licens

Företagsrådgivaren har använt ett kunskapsövertag och privat köpt ett
stort antal aktier innan allmänheten fick information.

Företagsrådgivaren var kundansvarig för ett bolag. Han har förvärvat
ett stort antal aktier i ett annat bolag, som då förhandlade om att
köpa det bolag han var kundansvarig för. Rådgivaren har genom sitt
arbete haft betydande kunskap om de båda bolagen och information om
den uppskattade storleken på köpeskillingen. Genom att genomföra egna
aktieaffärer innan allmänheten fått information om ett köpeavtal
mellan bolagen, får rådgivaren anses ha satt sina privata intressen
före andra kunders intressen. Eftersom rådgivaren inte frågat sin
närmaste chef eller compliance officer om hur han skulle agera har
han försatt sig själv och företaget i en situation som hade kunnat
skada förtroendet för företaget.

Senare ansökte den tidigare ägaren för det sålda bolaget tillika kund
i företaget om ett lån. Rådgivaren deltog i kreditdelegationen och i
beslut om ett privat låneupplägg. Rådgivaren och kunden har haft en
så nära kontakt att rådgivarens opartiskhet kunde ifrågasättas.
Agerandet att delta i handläggningen av kundens låneärende stod
därmed i strid med företagets regler om jäv samt mot god
kreditkultur.

SwedSecs disciplinnämnd ser allvarligt på företagsrådgivarens agerande
och anser att hans licens bör återkallas. Med hänsyn till
omständigheterna tidsbegränsas återkallelsen till utgången av april
2018.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här
>> (http://www.swedsec.se/index.php/download_file/1131/)

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad
och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom
licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett
disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är
att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 183 företag är
anslutna till SwedSec och ca 22 600 av deras anställda är
SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska
Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står
under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på
värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt
www.fondhandlarna.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedsec-licensiering-ab/r/swedsec-aterkallar-f...
http://mb.cision.com/Main/870/2375738/742200.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.