Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-10

SwedSec Licensiering AB: SwedSec återkallar licens för privatrådgivare

Den SwedSec-licensierade privatrådgivaren har beviljat
fastighetskrediter till kunder som saknat återbetalningsförmåga.
Kreditberedningen har varit mycket bristfällig och tycks i vissa fall
till och med ha varit manipulerad. Bland annat har felaktig
köpeskilling registrerats för att lånet ska motsvara 80 procent av
fastighetens värde. Vidare har kredittagarens inkomstuppgifter
registrerats högre än vad som framgår av UC-upplysning m.m.

SwedSecs disciplinnämnd anser att kreditgivningen står i strid med
konsumentkreditlagen, företagets interna regler liksom
Finansinspektionens allmänna råd om kreditriskhantering i
kreditinstitut och värdepappersinstitut.

Disciplinnämnden slår fast att privatrådgivarens upprepade
regelöverträdelser är allvarliga och återkallar därmed hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här
>>
(http://www.swedsec.se/files/7313/9444/2594/anonymiserat_beslut_dnr_2014-...)

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se
+------------------------------------------------------------------------------+
|SwedSecs disciplinära förfarande i korthet |
|Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares |
|regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till |
|disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela|
|licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av |
|licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här|
|>> (http://www.swedsec.se/disciplinarenden/foerfarande/) |
+------------------------------------------------------------------------------+

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och
regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs
genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett
disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är
att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag
är anslutna till SwedSec och nästan 23 000 av deras anställda är
SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska
Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står
under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på
värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt
www.fondhandlarna.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedsec-licensiering-ab/r/swedsec-aterkallar-l...
http://mb.cision.com/Main/870/9548558/218581.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.