Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-16

SwedSec Licensiering AB: SwedSec återkallar licens för privatrådgivare

Den SwedSec-licensierade privatrådgivaren har vid minst 22 tillfällen
under åren 2012 och 2013 låtit bli att dokumentera den
investeringsrådgivning som han tillhandahållit kunder. Detta strider
mot det anslutna företagets interna instruktioner och har fått till
följd att företaget i sin tur har kommit att överträda lagen om
värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter.

Disciplinnämnden konstaterar att privatrådgivarens upprepade
regelöverträdelser är allvarliga och har medfört risker för
företaget. Disciplinnämnden anser vidare att överträdelserna tyder på
bristande respekt för centrala och viktiga kundskyddsregler och
återkallar därför hans licens.

Mot bakgrund av de åtgärder som företaget vidtagit för
privatrådgivaren - bl.a. utbildningsinsatser avseende rutiner och
system - anser disciplinnämnden att återkallelsen kan göras
tidsbegränsad.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här
>>
(http://www.swedsec.se/files/2214/0266/2442/anonymiserat_beslut_dnr_2014-...)

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se
+------------------------------------------------------------------------------+
|SwedSecs disciplinära förfarande i korthet |
|Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares |
|regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till |
|disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela|
|licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av |
|licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här|
|>> (http://www.swedsec.se/disciplinarenden/foerfarande/) |
+------------------------------------------------------------------------------+

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och
regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs
genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett
disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är
att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag
är anslutna till SwedSec och 23 000 av deras anställda är
SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska
Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står
under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på
värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt
www.fondhandlarna.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedsec-licensiering-ab/r/swedsec-aterkallar-l...
http://mb.cision.com/Main/870/9601728/256902.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.