Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-25

SwedSec Licensiering AB: SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

Den licensierade rådgivaren har brutit mot det SwedSec-anslutna
företagets interna regler genom att skicka en affär direkt till ett
produktbolag utan möjlighet för back office att först utföra
nödvändiga kontroller. Därutöver har rådgivaren i strid med reglerna
låtit bli att inhämta förhandsgodkännande för en placering.

Disciplinnämnden konstaterar att de aktuella interna reglerna har stor
betydelse för det anslutna företagets möjlighet att utöva god intern
styrning och kontroll. Vidare framför disciplinnämnden att företaget
har ett självklart anspråk på att rådgivarna följer dessa regler.

På grund av att ingen egentlig skada uppkommit genom rådgivarens
agerande och att det inträffade framstår som en engångsföreteelse
anser disciplinnämnden det tillräckligt att en erinran meddelas
honom.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa <<
här >>
(http://www.swedsec.se/files/2214/0368/0662/Anonymiserat_beslut_Dnr_2014-...)

SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares
regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till
disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan
meddela

licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse
av

licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att
läsa här

>> http://www.swedsec.se/disciplinarenden/foerfarande/
SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och
regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs
genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett
disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är
att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag
är anslutna till SwedSec och 23 000 av deras anställda är
SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska
Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står
under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på
värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt
www.fondhandlarna.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedsec-licensiering-ab/r/swedsec-tilldelar-ra...
http://mb.cision.com/Main/870/9607484/260417.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.