Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-26

SwedSec Licensiering AB: SwedSec varnar anställd inom kapitalförvaltningen

Den SwedSec-licensierade medarbetaren hos ett till SwedSec anslutet
företag har brutit mot företagets regler för anställdas egna affärer
med finansiella instrument. Företagets regler avseende
anmälningsskyldighet för egna värdepappersaffärer stämmer överens med
de branschregler som Svenska Fondhandlareföreningen har antagit

Av utredningen framgår att licenshavaren i fyra fall inte lämnat in
avräkningsnotor efter genomförd handel. Han har vidare i två fall
låtit bli att inhämta förhandsgodkännande av företaget före handel.
Därutöver har licenshavaren inte anmält en depå hos annat
värdepappersinstitut trots att det i depån förvarats
anmälningspliktiga finansiella instrument.

Disciplinnämnden understryker att reglerna för anställdas egna affärer
med finansiella instrument är viktiga för förtroendet för
värdepappersmarknaden.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning för de upprepade
förseelserna.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa <<
här >>
(http://www.swedsec.se/files/6414/0376/4713/Anonymiserat_beslut_Dnr_2014-...)

SwedSecs disciplinära förfarande i korthetAnslutna företag till
SwedSec är

skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns
skäl att

anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en
disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren
disciplinpåföljderna

erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om
disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här
>> (http://www.swedsec.se/disciplinarenden/foerfarande/)
SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och
regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs
genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett
disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är
att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag
är anslutna till SwedSec och 23 000 av deras anställda är
SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska
Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står
under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på
värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt
www.fondhandlarna.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedsec-licensiering-ab/r/swedsec-varnar-ansta...
http://mb.cision.com/Main/870/9608152/260903.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.