Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-03

SwedSec Licensiering AB: SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har blivit dömd i hovrätten för otillbörlig
marknadspåverkan. Av domen framgår att han har genomfört aktieaffärer
mellan olika kunders depåer som alla förvaltades av licenshavaren
själv. Vidare anges bl.a. att köp- och säljorder har lagts med korta
intervall och att licenshavaren i praktiken anses ha bestämt
priserna. Licenshavaren har inte kunnat förklara vilket kommersiellt
syfte transaktionerna skulle anses ha haft.

Licenshavaren har blivit dömd i hovrätten för otillbörlig
marknadspåverkan. Av domen framgår att han har genomfört aktieaffärer
mellan olika kunders depåer som alla förvaltades av licenshavaren
själv. Vidare anges bl.a. att köp- och säljorder har lagts med korta
intervall och att licenshavaren i praktiken anses ha bestämt
priserna. Licenshavaren har inte kunnat förklara vilket kommersiellt
syfte transaktionerna skulle anses ha haft.

Licenshavaren har bl.a. framfört att affärerna skedde av legitima skäl
såsom kvittning av realiserade förluster mot vinster i andra
värdepapper.

Disciplinnämnden konstaterar att regelöverträdelsen till sin typ är
allvarlig och utgör grund för återkallelse av licensen.
Disciplinnämnden anser dock att den påverkan på marknaden som de
aktuella transaktionerna kan ha lett till eller skulle ha kunnat leda
till anses ha varit förhållandevis begränsad. Vidare anför
disciplinnämnden bl.a. att affärerna inte gällde några större belopp.

Vid en samlad bedömning finner disciplinnämnden att påföljden kan
stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa <<
här >>
(http://www.swedsec.se/files/3114/0437/0835/anonymiserat_beslut_dnr_2014-...)

SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares
regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till
disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan
meddela

licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse
av

licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att
läsa här

>> (http://www.swedsec.se/disciplinarenden/foerfarande/)
För mer information kontakta: Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller
katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och
regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs
genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett
disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är
att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag
är anslutna till SwedSec och 23 000 av deras anställda är
SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska
Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står
under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på
värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt
www.fondhandlarna.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedsec-licensiering-ab/r/swedsec-varnar-licen...
http://mb.cision.com/Main/870/9612118/263681.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.