Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Swemet: Bokslutskommuniké för Swemet januari - december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR SWEMET JANUARI - DECEMBER 2015

JULI-DECEMBER 2015

* Intäkterna uppgick till 4,412 MSEK (4,444)
* Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 370 TSEK (-1
432)
* Resultatet efter skatt uppgick till -1 785 TSEK (-1 124)
* Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,12)

JANUARI-DECEMBER 2015

* Intäkterna uppgick till 10,379 MSEK (9,935)
* Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 257 TSEK (-1
685)
* Resultatet efter skatt uppgick till -2 075 TSEK (-1 934)
* Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,21)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

* Leveranser av systemorder har gjorts under perioden.
* En större order av handinstrument tecknad.
* Förhandlingar pågår med flera större nätägare i Europa om
handinstrument och utbildning.
* Nyemission genomförd som tillfört bolaget 7,47 MSEK i kapital och
2,47 MSEK i likviditet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

* Levererade systemorders driftsätts.
* Tecknat avtal med Connode öppnar möjligheter för bolaget på den
kommersiella marknaden så som fastighetsbolag med flera.

Lönsamhetsförstärkning
En smärre lönsamhetsförstärkning under året har skett. Till stor del beror
det på att vi levererat våra handinstrument och utbildning på
exportmarknaden. En trend som vi bedömer kommer att öka vartefter större
nätbolag påbörjar sina utrullningar i Europa.

Omsättningen har stigit marginellt. Omsättningen kommer att öka när gjorda
leveranser av elmätare är driftsatta och fungerar.

Generellt arbetar vi för att höja marginalerna på våra viktigaste
produkter.

Under året har inga aktiveringar genomförts och avskrivningar på
immateriella tillgångar påbörjats (-929 tkr).

MFA400 och våra metoder för felsökning etablerar sig som standard i Europa
Swemets position som ledande leverantör av instrument och metoder för
felsökning i elnätskommunicerande system blir allt mer erkänd. Swemet
förhandlar med flera större nätbolag i Europa som har stora nät och därmed
behov av många instrument.

Fler systemorder
Swemet har erhållit tre systemorder under året som sammanlagt omsätter 1,3
MSEK initialt men kommer att generera en mer långsiktig omsättningsökning.
Sammanlagt bedöms kunderna ha ett behov av 52 000 mätare tillsammans.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Linköping 2016-02-26

För mer information:
Jan Axelsson, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Swemet Pressrelease 2016-02-26.pdf

Swemet Bokslutskommunike 2015.pdf

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till
elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och
elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små
och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom
den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara
integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar.
Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet
och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram
till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de
egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.