Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

SwitchCore AB: Kommuniké från Årsstämma i Switchcore AB

Vid dagens stämma fattades följande beslut:

* Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning,
koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning
ska lämnas.
* Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande
direktören.
* Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 100 000
SEK (oförändrat från föregående års 100 000 SEK). Som huvudregel skall
gälla att ordföranden ska erhålla dubbelt så mycket som en styrelseledamot.
Om styrelsen består av tre ledamöter innebär detta att ordföranden erhåller
50 000 SEK och övriga två ledamöter 25 000 SEK vardera. Styrelsearvodena
skall dock kunna omfördelas inom styrelsen, om de berörda parterna är eniga
i frågan. Stämman godkände även att styrelseledamöter i fortsättningen ska
ha rätt att fakturera styrelsearvode, under förutsättning att detta är
kostnadsneutralt för bolaget.
* Till ny styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Andreas Bergsten (omval)
och Erik Gjötterberg (nyval). Till revisor valdes Baker Tilly Umeå AB med
Åsa Dahlgren som huvudrevisor.
* Stämman godkände styrelsens förslag till ny bolagsordning, innebärande att:

- Bolagets firma ändras till Arbona AB

- Införande av möjlighet att ge ut ett nytt aktieslag med preferens
vid utdelning eller likvidation

- Ändring att bolagsstämma ska kunna hållas i någon av orterna
Stockholm, Solna, Täby, Danderyd eller Österåker.

* Stämman beslutade att bemyndiga verkställande direktören, styrelsen eller
den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som
kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid
Bolagsverket, samt att om inte mindre justeringar räcker endast i
bolagsordningen ändra bolagets firma till Arbona AB.
* Samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Zetterström VD

Mobil: +46 733 14 14 06

e-post: martin@switchcore.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.