Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

Sydbank A/S: Resultat efter skat for 1. kvartal 2020 udgør 55 mio. kr.

                                                                                                                                                                                       

Nasdaq Copenhagen A/S
London Stock Exchange
Bourse de Luxembourg
Øvrige interessenter

 

Selskabsmeddelelse nr. 14/2020

  Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

 

Telefon +45 74 37 37 37
Telefax +45 74 37 35 36

 

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

 

 
15. april 2020  

Resultat efter skat for 1. kvartal 2020 udgør 55 mio. kr.

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 10 af 17. marts 2020, hvor
forventningerne til årets resultat i 2020 blev suspenderet pga. COVID-19,
offentliggøres hermed bankens resultat for 1. kvartal 2020.

Resultatet i 1. kvartal 2020 er påvirket af negative effekter af COVID-19,
men også af en positiv udvikling i koncernens basisindtjening. De
resultatmæssige negative effekter af COVID-19 kan primært henføres til
handelsindtjening, nedskrivninger på udlån mv. samt beholdningsresultat.

Resultatopgørelse

Mio. kr. 1. kvt. 2020 1. kvt. 2019 Indeks 1. kvartal
2020 4. kvartal 2019 Indeks
Basisindtjening 960 900 107 960 926 104
Handelsindtjening 7 96 7 7 38 18
Indtjening i alt 967 996 97 967 964 100
Basisomkostninger 718 719 100 718 703 102
Basisresultat før nedskrivninger 249 277 90 249 261 95
Neskrivninger på udlån m.v. 84 -14 - 84 -48 -
Basisresultat 165 291 57 165 309 53
Beholdningsresultat -78 -14 - -78 -14 -
Resultat før engangsposter 87 277 31 87 295 29
Poster med engangskarakter, netto -17 -17 100 -17 -24 71
Resultat før skat 70 260 27 70 271 26
Skat 15 55 27 15 76 20
Periodens resultat 55 205 27 55 195 28

Basisindtjening
Basisindtjeningen udgør 960 mio. kr. i 1. kvartal 2020, hvilket er den
højeste basisindtjening siden 3. kvartal 2018. Den positive udvikling i
basisindtjeningen medfører, at der i 1. kvartal 2020 ses en stigning på 7
pct. i forhold til 1. kvartal 2019 og en stigning på 4 pct. i forhold til
4. kvartal 2019.

Basisindtjeningen sammensætter sig således:

Mio. kr. 1. kvt. 2020 1. kvt. 2019 Indeks 1. kvt.
2020 4. kvt. 2019 Indeks
Nettorenter m.v. 389 381 102 389 363 107
Realkredit 154 141 109 154 153 101
Betalingsformidling 40 48 83 40 39 103
Omprioriterings- og lånegebyr 48 34 141 48 52 92
Kurtage og agio 107 78 137 107 89 120
Provisioner m.v. inv. foreninger og puljer 73 84 87 73 78 94
Kapitalforvaltning 70 66 106 70 72 97
Depotgebyr 20 18 111 20 18 111
Andre driftsindtægter 59 50 118 59 62 95
I alt 960 900 107 960 926 104

Nettorenter mv. udgør 389 mio. kr. i 1. kvartal 2020 mod hhv. 381 mio. kr.
i 1. kvartal 2019 og 363 mio. kr. i 4. kvartal 2019. Stigningen på 26 mio.
kr. i forhold til 4. kvartal 2019 kan primært henføres til udvidelse af
omfanget af indlån, hvor kunderne betaler negativ rente.

Kurtage og agio udgør 107 mio. kr. i 1. kvartal 2020 mod hhv. 78 mio. kr. i
1. kvartal 2019 og 89 mio. kr. i 4. kvartal 2019. Stigningen på 18 mio. kr.
i forhold til 4. kvartal 2019 kan henføres til øget handelsomfang i hele
kvartalet.

Den øvrige basisindtjening udgør 464 mio. kr. i 1. kvartal 2020 mod hhv.
441 mio. kr. i 1. kvartal 2019 og 474 mio. kr. i 4. kvartal 2019.

Handelsindtjening og beholdningsresultat
Effekterne på handelsindtjening og beholdningsresultat er en konsekvens af
øget usikkerhed, der bl.a. har medført en udvidelse af kreditspænd på såvel
realkredit- som virksomhedsobligationer. Usikkerheden har ligeledes medført
et betydeligt fald i aktiekurserne. Begge forhold har påvirket
handelsindtjeningen negativt, og kreditspændsudvidelserne på obligationer
har påvirket beholdningsresultatet.

Nedskrivninger på udlån mv.
Sydbank har i første kvartal bogført nedskrivninger pga. COVID-19 i
niveauet 175 mio. kr. Herudover har der i kvartalet været tilbageførsler på
bl.a. landbrug. Kvartalets nedskrivninger udgør herefter 84 mio. kr.

Der er i opgørelsen af bankens gruppevise nedskrivninger foretaget et
ledelsesmæssigt skøn på 225 mio. kr., som er afsat til dækning af følgerne
af udbruddet af COVID-19. Skønnet er baseret på en aktuel vurdering af
effekterne af COVID-19 på bankens udlånsportefølje, og skønnet vil derfor
kunne ændre sig i de kommende kvartaler.

Forventninger til 2020
Vi forventer i forbindelse med offentliggørelsen af koncernens
kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 at kunne give en opdatering
vedrørende koncernens finansielle forventninger til årets resultat.

Venlig hilsen
                         
Karen Frøsig                                    Jørn Adam Møller
adm. direktør                                   bankdirektør

Vedhæftet fil

* FM 14 dk

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.