Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-29

Sydsvenska Hem: Sydsvenska Hem AB (publ) Bokslutskommuniké för 2016/2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 5 oktober 2017, 29 december 2017, 29 mars 2018 och 29 juni 2018.

Hyresintäkter för perioden 2016-07-01 till 2017-06-30 uppgick till 43
286 tkr (9 378), och för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 till 12
158 tkr.

Driftsöverskott för perioden 2016-07-01 till 2017-06-30 uppgick till
33 859 tkr (6 748), och för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 till
9 779 tkr.

Koncernen hade per 2017-06-30 likvida medel om 30 912 tkr (43 143).

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna per 2017-06-30 uppgår till
726 000 tkr (630 651).

Koncernens eget kapital per 2017-06-30 om 233 860 tkr (221 425) ger en
soliditet på 31 % (33).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt
äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i
december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och
offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 200 kvadratmeter i
uthyrbar area, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag i allt
väsentligt fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första
fastighetsförvärven i mars 2016, och den femte fastigheten
tillträddes i mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business
Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6
april 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29
augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sydsvenska-hem/r/sydsvenska-hem-ab--publ--boks...
http://mb.cision.com/Main/14154/2335374/715177.pdf
http://mb.cision.com/Public/14154/2335374/9f5d4e251e4d3a15.pdf
http://mb.cision.com/Public/14154/2335374/805869dce316ee58.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.