Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

SynAct: Delårsrapport 3 2019 SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB offentliggör härmed delårsrapport för 2019-01-01 -
2019-09-30. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlight
Stock Markets hemsida (www.synactpharma.com och
www.spotlightstockmarket.com). Se bifogad delårsrapport i
pressmeddelandet.

Sammanfattning av delårsrapporten

2019-07-01 - 2019-09-30 (tredje kvartalet)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 638
( -7 407) TSEK.

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,45) SEK.
· Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 14 675 167
st.

2019-01-01 - 2019-09-30 (nio månader)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -15 822
( -20 844) TSEK.

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,92 (-1,30) SEK.
· Soliditeten uppgick till -33,1 % (78,2%).
· Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 14 675 167
st.

Med "SynAct Pharma AB" avses moderbolaget SynAct Pharma AB med
organisationsnummer 559058-4826. Med "Bolaget" eller "SynAct" avses
koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda
dotterbolag SynAct Pharma ApS.

Definitioner

· Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat
med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.

· Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat
med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt
utestående teckningsoptioner.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· SynAct meddelar den 21 oktober 2019 att Bolaget planerar att
genomföra en riktad emission och fullt garanterad företrädesemission
i syfte att öka det kommersiella värdet för AP1189. I samband med
detta skickar Bolaget även ut en kallelse till extra bolagsstämma.

· Den 18 oktober publiceras en aktieanalys gjord av Redeye. Analysen
finns tillgänglig på SynActs hemsida.

· Den 8 november genomförs extra bolagsstämma i SynAct. Stämman
godkänner styrelsens beslut angående riktad samt företrädesemission.
Kommunikén från den extra bolagsstämman finns i sin helhet på
Bolagets hemsida.

Väsentliga händelser under perioden

· SynAct meddelar den 30 augusti att rekrytering och dosering av
patienter i Bolagets kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten
AP1189 i patienter med aktiv artrit har påbörjats. Den första delen
kommer att fokusera på att studera effekten av AP1189 på relevanta
sjukdomsparametrar.

· SynAct publicerar den 30 augusti halvårsrapport för det första
halvåret 2019. Fullständig rapport finns tillgänglig på Bolagets
hemsida. Press release - SynAct Pharma - Q3-2019 report
(https://mb.cision.com/Public/14427/2962769/b9739cd62c4d7700.pdf)

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67 Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom
inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad
på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta
försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära
syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/synact/r/delarsrapport-3-2019-synact-pharma-a...
https://mb.cision.com/Main/14427/2962769/1142174.pdf
https://mb.cision.com/Public/14427/2962769/ae1b6b96b6163a7b.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.