Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

SynAct: Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s företrädesemission

Idag, den 18 november 2019, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s
("SynAct") företrädesemission av units för att öka det kommersiella
värdet för AP1189 genom att slutföra fas II-studien inom reumatoid
artrit, samt att uppnå Proof-of-Concept med AP1189 inom den nya
indikationen nefrotiskt syndrom. Även allmänheten inbjuds att teckna
units i företrädesemissionen. Vid fulltecknad initial emission
tillförs SynAct cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan
härutöver tillföras ytterligare högst cirka 18,7 MSEK i det fall
emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande
teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas.

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om
cirka 6,4 MSEK och garantiteckning om cirka 10,9 MSEK. Totalt har
således cirka 17,3 MSEK, motsvarande 100 procent av det initiala
emissionsbeloppet, på förhand skriftligen avtalats. Prospekt, teaser
och anmälningssedel finns att tillgå på SynActs
(www.synactpharma.com), Spotlight Stock Markets
(www.spotlightstockmarket.com) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver kommer det att
finnas möjlighet att teckna units med Bank-ID på Sedermera
Fondkommissions hemsida.

Riktad emission

I samband med företrädesemissionen genomförs även en riktad emission
om cirka 13 MSEK före emissionskostnader, vilken enligt styrelsens
bedömning kommer att stärka ägarbasen, samtidigt som bolaget tillförs
rörelsekapital till, för bolaget, attraktiva villkor. Den riktade
emissionen genomförs till samma villkor som i företrädesemissionen.
Till den riktade emissionen emitteras även teckningsoptioner av samma
serie som företrädesemissionen (TO 2) vilka under juli 2020 kan
tillföra SynAct ytterligare totalt högst cirka 14 MSEK före
emissionskostnader.

Erbjudandet i företrädesemissionen i sammandrag

Teckningstid: 18 november - 2 december 2019.

Teckningskurs: Teckningskursen är 24,80 SEK per unit (priset per aktie
uppgår således till 6,20 SEK). Teckningsoptionerna
emitteras vederlagsfritt.

Erbjudandets Erbjudandet omfattar högst 2 795 268 aktier och 2 795
omfattning: 268 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fulltecknad
emission tillförs SynAct initialt cirka 17,3 MSEK före
emissionskostnader. I det fall initial emission blir
fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner
nyttjas kan SynAct tillföras ytterligare högst cirka
18,7 MSEK före emissionskostnader. Totalt omfattar
erbjudandet således cirka 36,1 MSEK före
emissionskostnader.

Avstämningsdag: 13 november 2019.

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 13 november 2019 var
aktieägare i SynAct äger företrädesrätt att teckna
units i företrädesemissionen i relation till tidigare
innehav varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av
en (1) uniträtt. Innehav av tjugoen (21) uniträtter
berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit
består av fyra (4) aktier och fyra (4)
teckningsoptioner av serie TO 2.

Antal aktier innan 14 675 167 aktier.
emission:

Värdering (pre Cirka 91 MSEK.
-money):

Teckningsförbindelser SynAct har på förhand skriftligen avtalat om
och garantiteckning: teckningsförbindelser om totalt cirka 6,4 MSEK och
garantiteckning om totalt cirka 10,9 MSEK. Totalt
motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning
därmed 100 procent av den totala initiala
emissionsvolymen.

Handel med Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden
uniträtter: 18 - 28 november 2019.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med
den 18 november 2019 och pågå fram till dess att
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Denna registrering beräknas ske i slutet av december
2019.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

· De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 är planerade
att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter
att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

· Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av
en ny aktie till en kurs om 6,70 SEK.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2
kan ske under perioden 1 - 22 juli 2020.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från SynAct att
presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal
investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer:

Datum Arrangemang Plats Anmälan
och
tid
18 Sedermeradagen At Six Anmälan sker
november Stockholm Hotel,Brunkebergstorg via www.sedermera.se
2019Kl. 6, 111
15.10 51 Stockholm
-15.35.
19 Red Eye Life ROOTS @ Downtown Camper
november Science by Scandic,
2019Kl. Day Brunkebergstorg 9, 111
13.10 51 Stockholm
-13.30.
22 Investerarlunch Malmö Anmälan sker
november med Sedermera Börshus,Skeppsbron 2, via www.sedermera.se
2019Kl. Fondkommission 211 20
11.30 Malmö
-13.00.
26 Investerarlunch Elite park Avenue Anmälan sker
november med Sedermera Hotel,Kungsportsavenyen via www.sedermera.se
2019Kl. Fondkommission 36, 411 36
11.30 Göteborg
-13.00.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till SynAct och
agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets &
Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om företrädesemissionen, var vänlig
kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Web: www.sedermera.se

För ytterligare information om SynAct, var vänlig kontakta:

Jeppe Øvlesen, VD Thomas Jonassen, CSO

Telefon: +45 28 44 75 67 Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com E-post: tj@synactpharma.com

Web: www.synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom
inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad
på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta
försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära
syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/synact/r/idag-inleds-teckningstiden-i-synact-...
https://mb.cision.com/Main/14427/2966395/1145645.pdf
https://mb.cision.com/Public/14427/2966395/a50611bec679739a.pdf
https://mb.cision.com/Public/14427/2966395/a387d7a81c71ba3e.pdf
https://mb.cision.com/Public/14427/2966395/b4e5bd8973f3add6.pdf
https://mb.cision.com/Public/14427/2966395/9c9bc7f324ac9094.pdf
https://mb.cision.com/Public/14427/2966395/ab4c635c9d1e3b27.pdf
https://mb.cision.com/Public/14427/2966395/9093a4e56aa217fc.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.