Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

Synact Pharma rapporterar små resultatförändringar i fjärde kvartalet

Forskningsbolaget Synact Pharma rapporterar små förändringar avseende
omsättning och resultat i fjärde kvartalet 2018.

Omsättningen uppgick som väntat till noll kronor. Bolaget förväntas inte
generera
några intäkter förrän tidigast efter avslut av den planerade fas II-studien
avseende läkemedelskandidaten AP1189.

Rörelseresultatet blev -7,7 miljoner kronor (-7,4). De huvudsakliga
kostnaderna är främst relaterade till den pågående fas I-studien och
generella bolagskostnader.

Resultatet före skatt var -7,5 miljoner kronor (-7,3). Resultatet efter
skatt blev -6,1 miljoner kronor (-6,0). Resultat per aktie hamnade på -0,42
kronor (-0,48).

Slutliga resultat från fas I-studien kommer att publiceras efter
avblindning, vilket förväntas vara i början av mars 2019.
"Vi ser nu fram emot ett spännande 2019 med start av fas II-studien med
AP1189 och förhoppningsvis nå Proof-of-Concept, vilket kommer ligga till
grund för vidare diskussioner med potentiella kommersiella partners",
skriver vd Jeppe Øvlesen i rapporten.
Synact Pharma, Mkr Q4-2018 Q4-2017
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -7,7 -7,4
Resultat före skatt -7,5 -7,3
Nettoresultat -6,1 -6,0
Resultat per aktie, kronor -0,42 -0,48

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS002F1FC-table-1

Författare Finwire Smallcap