Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

SyntheticMR AB: Analysguiden: Fortsatt tillväxt trots kvarvarande restriktioner

Trots fortsatta Covid-19 relaterade problem levererade SyntheticMR fortsatt tillväxt under andra kvartalet. Analysguiden ser god potential för långsiktig tillväxt i takt med goda marginaler och behåller motiverat värde på 40 kronor.

Timingeffekt ger svagare Q2 potential kvarstår
SyntheticMR fortsatte sin tillväxt under Q2, även om det var i underkant givet vår helårsprognos om en 50%-ig tillväxt. Bolaget omsatte 11,8 MSEK (+19%) och ett EBIT-resultat på 0,1 MSEK. Tillväxten kommer från ett ökande antal licensförsäljningar av SyMRI från egen säljstyrka samt fortsatt god försäljning till GE Healthcare. Bolaget ser fortsatta Covid-19-relaterade problem i bl a Indien där bolaget bara kunde installera 3 av 6 licenser. Dessa uppskjutna intäkter bedömer vi uppgå till ca 2-3 MSEK och kommer att komma bolaget tillgodo under det tredje kvartalet. På basis av bolagets första halvår kommer vi att sänka våra helårsprognoser 2021 från 76 MSEK till 65 MSEK och för 2022 från 110 MSEK till 95 MSEK.

Bolaget är positionerat för långsiktig tillväxt
Synthetic MR har fortsätt god potential för en långsiktig tillväxt med goda marginaler på basis av att man nu har två produkter, SyMRI MSK som kan undersöka den muskuloskeletala delen (rörelseapparaten inklusive ryggrad) samt SyMRI NEURO, som tillsammans täcker ca 75% av de MR-undersökningar som görs. Tillsammans med satsningar på egen försäljningsorganisation och viktiga distributions-avtal (ex-vis United Imaging) ser vi goda förutsättningar för att bolaget fortsätter sin tillväxtresa även efter 2022. Synthetic MR har också ingått ett utvecklingsprojekt tillsammans med Canon Medical Systems. Detta kommer att utvecklas vidare till ett partnersamarbete liknande de bolaget har med de tre största kamera-tillverkarna. I och med detta kommer bolaget att täcka > 90% av leverantörer av MR-kameror vilket ytterligare befäster bolagets teknologi som marknadsledande.

Fortsatt tillväxt väntar under kommande år
På basis av bolagets första halvår sänker vi vår prognosticerade helårstillväxt från 50% till 30%. Vi behåller vår prognos om en 45%-ig tillväxt under 2022 med en EBIT-marginal på ca 30-35%. Synthetic MR har bra hävstång med ökad försäljning då man är ett mjukvarubolag med mycket hög produktmarginal och kan öka omsättningen mycket snabbt. Vi behåller vårt motiverade värde på 40 kr per aktie baserat på vår DCF samt även i jämförelse med liknande bolag på framåtblickande multiplar. Värt att notera är att vi räknar med relativt hög tillväxt nästkommande år med tillhörande vinsttillväxt tack vare att man har goda marginaler på sin produkt.

Läs hela analysen (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-syntheticmr-fortsatt-tillvaxt-trots-kvarvarande-restriktioner)

Författare Cision