Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-27

SyntheticMR AB: Bokslutskommuniké januari - december 2018

Fjärde kvartalet i korthet (okt - dec)

· SyntheticMR hade en försäljningstillväxt på 17% i det fjärde
kvartalet jämfört med föregående år.

· Nettoomsättningen uppgick till 15,3 Mkr (13,1)
· Rörelseresultatet var oförändrat jämförelse med samma period
förgående år och uppgick till 5,4 Mkr (5,4)

· Justerat rörelseresultat efter engångseffekter på grund av VD byte
uppgick till 6,4 Mkr.

· Periodens resultat uppgick till 4,4 Mkr (3,9)
· Resultat per aktie uppgick till 1,10 kr (0,98)
Helår januari - december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 48,3 Mkr (35,6), vilket innebär en
försäljningstillväxt om 36%

· Rörelseresultat ökade till 18,7 Mkr (11,1)
· Justerat rörelseresultat efter engångseffekter på grund av VD byte
uppgick till 19,7 Mkr.

· Periodens resultat uppgick till 14,7 Mkr (8,4)
· Resultat per aktie uppgick till 3,63 kr (2,07)
· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 32,1 Mkr (17,0)
· Styrelsen föreslår till årsstämman att besluta om en utdelning om
1,50 kr (0) per aktie.

Väsentliga händelser under kvartal 4
Marknad och försäljning
SyntheticMRs programvara SyMRI NEURO och Philips Ingenia Elition 3.0T
MR-scanner med den syntetiska SyntAc-sekvensen marknadsförs nu
gemensamt i USA

Övriga händelser
SyntheticMRs VD Stefan Tell kommer att lämna bolaget. Han kvarstår som
VD till senast den 30 juni 2019. Stefan har varit VD i bolaget sedan
2011.

Väsentliga händelser under de första nio månaderna 2018
Marknad och försäljning
SyntheticMR erhöll två godkännande från amerikanska läkemedelsverket
FDA avseende bolagetsprogramvara SyMRI NEURO. Godkännandena innebär
att SyMRI nu är godkänd för försäljning i USA tillsammans med MR
kameror från GE Healthcare och Philips. SyMRI NEURO är den första
produkten på marknaden som inkluderar volymberäkning och segmentering
av myelin. Det är särskilt viktigt att mäta myelin inom pediatrik
och hos patienter med neurodegenerativa sjukdomar.

MAGiC blev godkänt för klinisk användning och försäljning i Kina,
genom ett godkännande av CFDA (China Food and Drug Administration).
Under andra kvartalet såldes de första licenserna till GE Healthcare
i Kina.

Övriga händelser
Under året har SyntheticMR fått ett antal patent beviljade. Ett av dem
i USA avser myelin detektering i hjärnan, och patentet är tidigare
registrerat i Kina och Japan.

Vidare har ytterligare ett patent godkänts både i USA och Japan. Detta
patentet avser en 3D variant av SyntheticMRs kvantifiering. Trenden i
marknaden är 3D visualisering vilket innebär att detta patent är en
viktig del i SyntheticMRs framtida intjäning.

SyntheticMR ingår sedan hösten i ett projekt tillsammans med Elekta,
Inovia AI och Linköpings universitet som syftar till att förbättra
diagnos, planering och arbetsflöde inom cancerbehandling. SyntheticMR
har beviljats 1,8 Mkr i bidrag från Vinova avseende detta projekt.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Marknad och försäljning
SyntheticMR har sålt de första licenserna av MAGiC AW till GE
Healthcare. Dessa licenser innebär att klinikerna nu kan få samma
funktionalitet i "reading room" som man tidigare har haft vid
MR-scannern.

VD har ordet

Fortsatt tillväxt sista kvartalet och för helåret

Försäljningen under årets sista kvartal, 15,3 Mkr (13,1) uppvisade en
tillväxt om 17 procent jämfört med samma period föregående år.
Justerat rörelseresultatet efter engångseffekter uppgick till 6,4 Mkr
(5,4) vilket gav en rörelsemarginal om 42 procent (41). Bolaget
uppvisade positivt kassaflödet för fjärde kvartalet om 1,2 Mkr och
likvida medel per 31 december summerades till 32,1Mkr.

För helåret 2018 uppgick försäljningen till 48,4 Mkr (35,6) vilket är
en ökning med 36 procent jämfört med 2017. Justerat rörelseresultatet
efter engångseffekter för 2018 var 19,7 Mkr (11,1) vilket motsvarar
en marginal om 41 procent (31). Det är glädjande att vår skalbara
affärsmodell ger oss goda marginaler vid försäljningstillväxt.
Kassaflödet för helåret 2018 uppgick till 15,1 Mkr. Vi är väldigt
tillfreds med den fortsatt starka konverteringen av resultat till
kassa. Den goda finansiella ställningen skapar både flexibilitet
inför nya möjligheter och legitimitet för SyntheticMR.

Våra partnersamarbeten
Vi har under 2018 fördjupat vårt samarbete med GE Healthcare, MAGiC
kan nu även erbjudas i reading room. Detta innebär ytterligare
kundvärde som GE Healthcare erbjuder marknaden genom oss. Radiologer
ges möjlighet att arbeta med MAGiC i samband med diagnostik i reading
room. GE Healthcare introducerade denna lösning till marknaden i
slutet av 2018 och vi har under det första kvartalet 2019 mottagit de
första ordrarna. MAGiC licenser till reading room förutsätter att
kunden samtidigt beställer, alternativt redan har en, licens för
MR-systemet. Jag ser detta som ett viktigt steg för att utöka vårt
erbjudande tillsammans med GE Healthcare. Det finns ytterligare
möjligheter att bredda samarbetet med GE Healthcare avseende
produkterbjudanden, SyMRI NEURO är ett exempel.

Vår försäljning via Philips har under 2018 ökat, om än från låga
nivåer. Potentialen i detta samarbete är väldigt stor. Intresset från
Philips regionala säljavdelningar är betydande. Vi arbetar fortsatt
för att SyMRI ska bli tillgängligt i Philips produktkatalog vilket är
ett viktigt steg för en ökad framtida försäljning.

Siemens arbetar vidare med att uppgradera sjukhus för att
tillgängliggöra Syngo.via Open Apps, den plattform där SyMRI finns
integrerad som option. Takten i detta projekt ligger inte i linje med
våra förväntningar. Siemens fick först i början av 2019 FDA
godkännande för den sekvens på MR-kameran som är en förutsättning för
SyMRI. Det innebär att vi nu kan inleda ansökningsprocessen till FDA
för ett godkännande av SyMRI i kombination med Siemens MR kameror.
Detta är ytterligare ett viktigt steg för att öka den potentiella
tillgängligheten av SyMRI på den största geografiska marknaden
avseende MR.

Egen monter på RSNA
Under slutet av året deltog SyntheticMR för första gången med egen
monter på RSNA, världens största mässa inom radiologi. Vi hade bra
trafik i vår monter och kan konstatera att det finns ett stort
intresse för våra produkter. Det är strategiskt viktigt för
SyntheticMR att finnas på utvalda mässor med egen monter. Detta för
att fånga upp trender och feedback från marknaden, samtidigt som det
bidrar till ökad försäljning och utökade forskningssamarbeten.

Stefan Tell
VD SyntheticMR AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/syntheticmr-ab/r/bokslutskommunike-januari---d...
https://mb.cision.com/Main/11663/2751335/998673.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.