Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

SyntheticMR AB: Delårsrapport januari - juni 2016

Andra kvartalet, april - juni 2016

· Nettoomsättningen ökade med 389 % och uppgick till 3 573 Tkr (730
Tkr)

· Periodens resultat uppgick till -449 Tkr (-2 590 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,64 kr)
Första halvåret, januari - juni 2016

· Nettoomsättningen ökade med 395 % och uppgick till 6 274 Tkr (1
267 Tkr)

· Periodens resultat uppgick till - 1 619 Tkr (-5 095 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till -0,40 kr (-1,26 kr)
· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6 566 Tkr (10 803
Tkr)

Väsentliga händelser under kvartal 2

Marknad och försäljning

· Under perioden har försäljningen av MAGiC-licenser till
installerad bas inletts, vilket innebär att MAGiC nu säljs till en
utökad kundbas.

· Som tidigare meddelats har Cincinnati Children's Hospital i USA
genomfört en studie för att validera användningen av SyMRI® på barn.
Studien har nu publicerats och visar att syntetiska MR-bilder håller
diagnostisk kvalitet och är kliniskt användbara även för undersökning
av barn. I studien har konventionella MR-bilder jämförts med
syntetiska MR-bilder. Med SyMRI kan undersökningstiden förkortas,
vilket har ett extra stort värde vid undersökning av barn.

Övriga väsentliga händelser

· På SyntheticMRs årsstämma, den 26 april, valdes Yvonne Mårtensson
till ny ledamot i SyntheticMRs styrelse. Yvonne Mårtensson har mer än
30 års erfarenhet från ledande positioner i snabbt växande bolag
främst inom medicinteknik och diagnostisk verksamhet, bland annat som
VD och koncernchef i CellaVision AB i 16 år. Vidare har Mårtensson
bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag och är för
närvarande styrelseledamot i ELOS AB, Arcoma AB samt SwedenBio. Hon
har tidigare även haft styrelseuppdrag i bland annat Scandidos AB,
LuBio AB, Biolin Scientific Holding AB, LUIS och Aerocrine AB.

Väsentliga händelser under kvartal 1

· Som tidigare meddelats ingick SyntheticMR ett forskningsavtal med
Juntendo universitetssjukhus i Japan under 2015. Juntendo publicerade
en studie där de jämfört syntetisk MR med konventionell MR för att
undersöka tumörmetastaser i hjärnan. Med MAGiC och SyMRI kan man ur
en enda MR-serie erhålla flera olika kontrastbilder vilka med
konventionell MR kräver flera separata serier och därmed längre
undersökningstid. Det positiva resultatet från studien visar att den
diagnostiska kvaliteten på bilderna från MAGiC och SyMRI är jämförbar
eller bättre än konventionella MR-bilder för att upptäcka
tumörmetastaser.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

· SyntheticMR har lanserat SyMRI 8, en ny CE-märkt version av SyMRI.
Med den nya versionen kan programvaran integreras i fler typer av
PACS genom så kallad call-up funktionalitet. Integrationen som sker
direkt i sjukhusets PACS ger ett effektivt arbetsflöde för
radiologen. PACS, eller Picture Archiving and Communication Systems,
är digitala bildarkiv där radiologen kan titta på och arbeta med
radiologiska bilder.

VD har ordet

Vi visar en omsättningsökning på 389% under det andra kvartalet i
jämförelse med samma period föregående år. Detta innebär vidare att
vår försäljning för de första sex månaderna ligger i paritet med
omsättningen för helåret 2015.

Försäljning av MAGiC-licenser har under halvåret fortsatt enligt våra
förväntningar. Initialt erbjöds MAGiC enbart som en option till nya
MR-kameror, med målet att bredda erbjudandet till GEs installerade
bas. Nu har de första licenserna sålts och levererats till redan
installerade kameror. Introduktion på fler geografiska marknader
förväntas i takt med att regulatoriska godkännanden uppnås.

Det avtal vi har med Philips möjliggör att vi kan erbjuda våra
produkter till en bredare internationell kundbas. Vi har fortsatt
fokus på att utveckla vårt samarbete med Philips avseende
marknadsföring och försäljning av SyMRI.

Sammantaget innebär våra etablerade partnersamarbeten att antalet
kompatibla MR-kameror ökar, vilket i sin tur ökar potentiell marknad
för våra produkter. Detta sker i takt med att kameror successivt
mjukvaruuppgraderas, vilket medför en viss ledtid men är i enlighet
med vår plan. Vi har fortsatt dialog med samtliga större
MR-tillverkare. I takt med att vår lösning etableras hos fler
slutanvändare, d.v.s. sjukhus och forskningsavdelningar, ser vi ett
ökat intresse från tillverkarna.

Vi börjar se effekten av den fokuserade strategi som vi valt i
SyntheticMR, att etablera nära samarbeten med MR tillverkarna för att
nå ut till den globala marknaden med vår produkt SyMRI. Jag är
förväntansfull inför resterande del av året både avseende försäljning
av licenser samt utökade partnersamarbeten.

Stefan Tell

VD SyntheticMR AB

För ytterligare information, kontakta Stefan Tell, VD SyntheticMR AB,
+46 73 373 40 90, eller Maria Wrethag, Marknadschef och ansvarig för
investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 76 119 1983.

Fullständig rapport finns bifogad och tillgänglig via Aktietorget och
www.syntheticmr.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/syntheticmr-ab/r/delarsrapport-januari---juni-...
http://mb.cision.com/Main/11663/2065470/553881.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.