Du är här

2018-08-22

SyntheticMR AB: Delårsrapport januari - juni 2018

Andra kvartalet i korthet

· SyntheticMR hade en försäljningstillväxt på 97 % i det andra
kvartalet jämfört med föregående år.

· Nettoomsättningen uppgick till 11,1 Mkr (5,7)
· Rörelseresultatet ökade till 4,4 Mkr (0,03)
· Periodens resultat uppgick till 3,2 Mkr (0)
· Resultat per aktie uppgick till 0,80 kr (0,00
· Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 42,6 Mkr (27,6)
Första halvåret i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 21,8 Mkr (14,9), vilket innebar en
försäljningstillväxt om 47 procent

· Rörelseresultat ökade till 7,9 Mkr (3,5)
· Periodens resultat uppgick till 6,0 Mkr (2,7)
· Resultat per aktie uppgick till 1,48 kr (0,67)
Väsentliga händelser under kvartal 2

Marknad och försäljning
SyntheticMR har erhållit ytterligare godkännande av FDA för bolagets
programvara SyMRI. Godkännandet avser klinisk användning av SyMRI
tillsammans med MR-kameror från Philips. Detta innebär nu att SyMRI
är godkänd för försäljning i USA tillsammans med MR kameror från
Philips och GE Healthcare.

SyntheticMR har under kvartalet sålt de första MAGiC licenserna till
GE Healthcare i Kina. MAGiC blev under första kvartalet 2018
regulatoriskt godkänt av CFDA.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser efter kvartalet utgång

VD har ordet

Tillväxten vad avser intäkter, resultat och kassaflöde har fortsatt
under Q2 2018. Omsättningsökningen under årets andra kvartal uppgick
till 97 procent i jämförelse med samma period föregående år.
Omsättningen för kvartalet och första halvåret var 11,1 Mkr (+97%)
respektive 21,8 Mkr (+47%). Rörelseresultatet uppgick till 4,4 Mkr
vilket gav en rörelsemarginal på 39 %. På rullande 12 månader basis
uppgick omsättningen till 42,6 Mkr (+54%) med ett rörelseresultat på
15,5 Mkr. (marginal 36%).

Utfallet i kassaflödet visar fortsatt på en stark konvertering av
resultat till kassa. Kassaflödet för de första 6 månaderna uppgick
till 7,4 Mkr (3,3 Mkr) med ett resultat efter skatt på 6,0 Mkr (2,7
Mkr). På rullande 12 månader var kassaflödet 11,8 Mkr (6,1 Mkr) med
ett resultat efter skatt på 11,6 Mkr (4,3 Mkr)

Försäljningen av MAGiC licenser är i enlighet med våra förväntningar.
Vi har under andra kvartalet levererat de första licenserna till GE
Healthcare i Kina, som en direkt följd av det regulatoriska
godkännande som skedde av MAGiC i Kina under första kvartalet i år.
Den kinesiska marknaden är den snabbast växande marknaden. De
kundvärden vi erbjuder passar väl med de behov som finns i Kina.

Siemens lanserade under andra kvartalet syngo.via Open Apps, där SyMRI
är en av de applikationer som Siemens kunder kan licensiera.
Affärsmodellen i denna kanal bygger på abonnemangsform med en årlig
avgift per samtidig användare. Siemens är tidigt ute med att erbjuda
kliniska applikationer enligt denna affärsmodell till sina kunder.
Jag ser stora möjligheter att hela branschen kan komma att
transferera till affärsmodeller som bygger på abonnemangsform, vilket
många andra branscher gjort tidigare. Förändringen kommer dock ske
successivt. Initialt förväntas begränsade volymer i denna kanal då
Siemens nu befinner sig i fasen att etablera, tillgängliggöra och
introducera plattformen samt affärsmodellen på marknaden.

Under ISMRM (International Society for Magnetic Resonance in Medicine)
i Paris presenterade Philips den senaste versionen av vår produkt i
sin monter. Vi fortsätter arbeta tillsammans med Philips för att
förenkla försäljning till sjukhus och kliniker. En positiv utveckling
under kvartalet var att vi erhöll godkännande från amerikanska FDA
för klinisk användning av SyMRI tillsammans med MR-kameror från
Philips. Genom fler regulatoriska godkännanden möjliggör vi för
etableringen av vår produkt på den globala marknaden.

Under maj månad var vi representerade på Neuro Summit i London. En av
huvudpunkterna var "kvantitativ MR och diagnos av individen". En
tydlig slutsats från presentationer och den paneldiskussion som vi
deltog i var att vården behöver enklare och mer tillgängliga verktyg
för att öka användningen av kvantitativ MR vid diagnos och
uppföljning av patienter. Det stärker och validerar den strategi som
vi valt, att genom våra partnersamarbeten leverera en väl integrerad
produkt för att tillgodose marknadens behov av kvantitativ MR

Det andra kvartalet var positivt avseende vår försäljningsutveckling
och vi ser framsteg i våra partnersamarbeten. En etablering av ny
teknologi tar tid, vi följer planen, och är väl positionerade för att
fortsatt öka vår installerade bas.

Stefan Tell
VD SyntheticMR AB

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef
och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13
39, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 4090.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/syntheticmr-ab/r/delarsrapport-januari---juni-...
http://mb.cision.com/Main/11663/2596882/895386.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.