Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

SyntheticMR AB: Delårsrapport januari - mars 2020

Första kvartalet i korthet

Jämförelsesiffror i kvartal 1 är moderföretagets då koncernen bildades
1 juli 2019.

· Nettoomsättningen uppgick till 12,5 Mkr (10,3), vilket ger en
försäljningstillväxt om 22 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 0,8 Mkr (2,9)
· Periodens resultat summeras till 0,8 Mkr (2,2)
· Resultat per aktie uppgick till 0,21 kr (0,55)
· Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 48,1 Mkr
(47,9)

Väsentliga händelser under kvartal 1

SyntheticMR har erhållit order direkt frånsjukhus i samtliga
prioriterade marknader. Välrenommerade institutioner såsom MayoClinic
och MD Anderson Cancer Center i USA, kommer från och med nu att
använda SyMRI i kliniskt bruk.

Fredrik Jeppsson avslutat sin tjänst som ekonomichef.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Covid-19 har hittills haft begränsad påverkan på vår verksamhet.

VD har ordet

Egna säljresurser ger omedelbart resultat

Glädjande såg vi redan i första kvartalet positiva effekter av de
strategier vi nu mycket aktivt implementerar. De 10 000 årstimmar av
egna säljresurser vi adderat bidrog starkt till att försäljningen av
SyMRI ökade signifikant jämfört med samma period förra året. Order
har kommit direkt från sjukhus i alla våra prioriterade marknader och
vi kan konstatera att flera av dessa är globalt välrenommerade
institutioner. Vi är exempelvis mycket stoltaöver att Mayo Clinic och
MD Anderson Cancer Center i USA nu kommer att användaSyMRI i sin
kliniska verksamhet.

Försäljningen under första kvartalet uppgick till 12,5 mkr (10,3),
vilket är en ökning med 22 procent i jämförelse med motsvarande
period föregående år. Ökningen hänförs framförallt till ökat antal
sålda licenser av SyMRI.

Rörelseresultatet uppgick till 0,8 mkr (2,9) i första kvartalet vilket
motsvarar en marginal om 6 procent (28). Den lägre marginalen beror
på de ökade investeringarna i egna säljresurser som görs för att
säkerställa nästa fas på vår tillväxtresa. Kostnaderna är skalbara,
vilket innebär att om vi behöver bromsa på något område så är tiden
att ställa om kort.

Framgångsrik implementering av våra strategier

Framstegen i våra strategiska initiativ är hittills över förväntan i
alla våra prioriterade marknader. Processerna som resulterat i order
av SyMRI från sjukhusen har alla fortlöpt effektivt och licenserna
som kunderna investerat i är tidsbegränsade från ett till flera år,
en modell som över tid kommer att bygga en kundbas för återkommande
försäljning. I marknaderna ökar även antalet affärsmöjligheter
kontinuerligt och genomgående driver våra säljare
försäljningsprocesserna i hög takt.Ökad lokal närvaro för också som
avsett med sig att samarbetet förstärks med våra partners närmare
slutkunden.

På en övergripande nivå fortgår arbetet med att fördjupa våra
befintliga partnersamarbeten. Bland annat tas nu betydande steg i
rätt riktning för att få SyMRI inkluderat i Philips Healthcares
produktkatalog. Utöver det implementerar vi framgångsrikt vår plan
relaterat till att SyMRI är tillgängligt i Siemens Healthineers
plattform syngo.via Open Apps. Med GE Healthcare fortsätter vi
arbetet med att utveckla samarbetet kring befintlig MAGiC-produkt. Vi
intensifierar också utvecklingsarbetet av nya kunderbjudanden till
befintliga och nya kundsegment. I linje med vår ambition att öka vår
marknadspotential och därmed bidra till långsiktig
försäljningstillväxt fortsätter vi också de nyligen initierade
projekten med potentiella partners.

Parallellt med att vi säljer våra befintliga produkter så pågår
arbetet med att utveckla vår produktportfölj. Fokusering sker på
flera innovativa lösningar som alla är i olika utvecklingsfaser. Till
exempel arbetar vi med nästa generations SyMRI som med 3D-teknik
ytterligare ökar detaljrikedomen i bilderna och det kvantitativa
underlaget från MRundersökningen. Nya generationens SyMRI kommer
bland annat att ge underlag för att stödja sjukvården i hanteringen
av fler sjukdomstillstånd och ökat antal delar av kroppen.

Nuvarande situation och vägen framåt

Covid-19-pandemin har givetvis en påverkan på vår verksamhet, men vi
kan konstatera att den hittills har varit begränsad. Dock är det
realistiskt att anta att förändrade prioriteringar hos slutkunden
påverkar efterfrågan under rådande omständigheter. Vi adresserar
situationen efter givna och förväntade förutsättningar kontinuerligt
och fattar de beslut som bedöms relevanta för att fortsätta att
implementera våra planer effektivt.

SyntheticMR är ett tillväxtbolag med höga ambitioner. Vi har unika
produkterbjudanden som nu många, flera världsledande, sjukhus
implementerar i sina kliniska arbetsflöden. Dessutom är vi en
organisation med alla förutsättningar för fortsatt utveckling. Jag är
övertygad om att våra strategier, till exempel att öka närheten till
slutkund med egna säljresurser, är de rätta för att vi över tid ska
visa ökad försäljningstillväxt.

Ulrik Harrysson,

VD SyntheticMR

För ytterligare information kontakta Ulrik Harrysson, VD SyntheticMR
AB, +46 70 529 29 87 eller Johanna Norén, Interim ekonomichef
SyntheticMR AB, +46 70 619 21 00.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar
för Magnetisk Resonanstomografi (MR). SyntheticMR AB har utvecklat
SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa
data från en 6-minuters undersökning. Produkten SyMRI finns i olika
paketeringar. SyMRI IMAGE tillhandahåller snabba arbetsflöden inom
MR, vilket möjliggör hög patientgenomströmning. SyMRI NEURO möjliggör
automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger objektivt
beslutsstöd. SyMRI är en CE-märkt och FDA 510 (k) godkänd produkt.
SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är
noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För
mer information, se www.syntheticmr.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/syntheticmr-ab/r/delarsrapport-januari---mars...
https://mb.cision.com/Main/11663/3103363/1241880.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.