Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

SyntheticMR AB: Delårsrapport juli - september 2019

Tredje kvartalet i korthet

· SyntheticMR hade en försäljningstillväxt på 7% i det tredje
kvartalet jämfört med förgående år.

· Nettoomsättningen uppgick till 12,0 Mkr (11,2).
· Rörelseresultatet var till 3,4 Mkr (5,4).
· Periodens resultat summerades till 2,5 Mkr (4,2).
· Resultat per aktie uppgick till 0,62 kr (1,04).
· Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 50,5 Mkr
(46,1).

Nio månader i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 35,2 Mkr (33,0), vilket innebär en
försäljningstillväxt på 7%.

· Rörelseresultatet var 9,5 Mkr (13,4).
· Periodens resultat summerades till 7,2 Mkr (10,2).
· Resultat per aktie uppgick till 1,79 kr (2,53).
Väsentliga händelser under tredje kvartalet

SyntheticMR har förstärkt säljorganisationen och finns nu
representerade både i Indien och Japan samt med egna resurser i USA.

SyntheticMRs programvara SyMRI NEURO har lanserats i USA tillsammans
med Siemens Healthineers via deras plattform syngo.via Open apps.

Delårsrapporten för tredje kvartalet är den första rapporten där
koncernredovisning upprättas. Siffror som anges i denna finansiella
rapport avser koncernen om inget annat anges. För mer information se
under redovisningsprinciper.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp ansökan om listbyte till NASDAQ
OMX Stockholm. SyntheticMR har nyligen genomfört ett VD-byte och
resurserna kommer att fokuseras på affärsverksamheten för att
ytterligare etablera koncernens produkter på den globala marknaden.

Ulrik Harrysson har tillträtt som VD den 1 juli 2019.

Styrelsens ordförande, Yvonne Mårtensson, lämnade sitt uppdrag under
september. Tillförordnad ordförande valdes Johan Sedihn.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

VD har ordet

Under min första tid på SyntheticMR har jag ägnat en stor del till att
träffa partners och slutkunder på flera viktiga marknader.
Återkopplingen, diskussionerna och övriga intryck från alla möten har
stärkt mig i min uppfattning att vi levererar eftertraktade värden
till kunden samt att vi prioriterar rätt när vi ökar takten i att
implementera våra strategier.

Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 12,0 mkr (11,2 mkr),
vilket är en ökning med 7% i jämförelse med motsvarande period
föregående år. Ökningen hänför sig både till ökat antal sålda
licenser samt positiva valutaeffekter.

Rörelseresultatet uppgick till 3,4 mkr (5.4 mkr) i tredje kvartalet
vilket motsvarar en marginal om 29 procent (48 procent). Den lägre
marginalen beror huvudsakligen på ökade investeringar i lokala
säljresurser för att säkerställa nästa fas på vår tillväxtresa.

Som tidigare kommunicerats har vi under perioden förstärkt våra
säljresurser med en handfull egna representanter på prioriterade
marknader. Detta i linje med vår strategi att fortsätta utveckla
samarbetet med våra partners och komma närmare slutkunderna. Denna
satsning följer planen och redan har antalet kund-demonstrationer av
våra produktlösningar, ett viktigt steg i säljprocessen, ökat
påtagligt, speciellt i USA.

GE Healthcare initierar ytterligare initiativ i vår delade ambition
att fortsätta att bredda och fördjupa vårt partnerskap. Vi utvecklar
vårt samarbete kring befintlig MAGiC-produkt, samt även genom utökade
erbjudanden till befintliga och nya kundsegment.

Philips Healthcare visar glädjande på en ökad prioritering av att i
linje med vår gemensamma målsättning få ett fördjupat avtal på plats,
vilket är en förutsättning för att SyMRI ska inkluderas i deras
globala produktkatalog. Liksom tidigare arbetar vi aktivt vidare med
gemensamma försäljningsaktiviteter på prioriterade marknader och
under perioden har antalet aktiva försäljningsmöjligheter ökat.

Siemens Healthineers erbjuder SyMRI i klinisk praxis som en del av
plattformen syngo.via Open Apps. Under kvartalet lanserades detta
erbjudande i USA, där vi upplever ett tydligt ökat intresse från
slutkunder att investera i vår lösning för ett snabbare arbetsflöde
och tillgång till objektivt beslutsstöd.

Vi fortsätter att sätta högsta prioritet påatt utveckla våra
samarbeten med våra partners, äldre såsom nya. Genom en ökad takt i
våra initiativ i linje med deras planer, samt genom att balanserat
öka vår geografiska närvaro och penetration på prioriterade
marknader, skapar vi goda förutsättningar för ökad lönsam
försäljningstillväxt.

Ulrik Harrysson
VD SyntheticMR AB

För ytterligare information kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och
ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39
eller Ulrik Harrysson, VD SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12
november 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/syntheticmr-ab/r/delarsrapport-juli---septemb...
https://mb.cision.com/Main/11663/2959275/1139704.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.