Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

SyntheticMR AB: Kommuniké från årsstämman i SyntheticMR AB

Årsstämman i SyntheticMR AB (publ) har avhållits den 5 maj 2020 varvid
stämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens
framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av
kallelsen till stämman.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens utdelningsförslag att de till
stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att till
aktieägarna utdelas 1,50 kronor per aktie. Resterande balanserade
medel om 30 766 834 kr inklusive överkursfond och balanserade
vinstmedel, överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie
ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade om nyval av
styrelseledamot Petra Apell samt om omval av Jan Bertus Marten
Warntjes, Johan Sedihn och Staffan Persson som styrelseledamöter.
Vidare beslutade stämman att välja Johan Sedihn till ordförande för
styrelsen.

Stämman beslutade att valberedning ska utses genom att årsstämman
uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största
aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs
utskrift av aktieboken per den 30 september 2020.

För ytterligare information kontakta Ulrik Harrysson, VD SyntheticMR
AB, +46 70 529 29 87 eller Johanna Norén, Interim ekonomichef
SyntheticMR AB, +46 70 619 21 00.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar
för Magnetisk Resonanstomografi (MR). SyntheticMR AB har utvecklat
SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa
data från en 6-minuters undersökning. Produkten SyMRI finns i olika
paketeringar. SyMRI IMAGE tillhandahåller snabba arbetsflöden inom
MR, vilket möjliggör hög patientgenomströmning. SyMRI NEURO möjliggör
automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger objektivt
beslutsstöd. SyMRI är en CE-märkt och FDA 510 (k) godkänd produkt.
SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är
noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För
mer information, se www.syntheticmr.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/syntheticmr-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-...
https://mb.cision.com/Main/11663/3105068/1242948.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.