Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-30

SyntheticMR AB: Kvartalsredogörelse januari - september 2015

Nio månader, januari - september 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 2 027 Tkr (912 Tkr)
· Periodens resultat uppgick till -6 538 Tkr (-4 965 Tkr)
· Likvida medel uppgick till vid periodens slut till 9 033 Tkr (2
894 Tkr)

· Resultat per aktie uppgick till -1,62 kr (- 1,43 kr)
Tredje kvartalet, juli - september 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 759 Tkr (86 Tkr)
· Periodens resultat uppgick till -1 443 Tkr (-1 889 Tkr)
· Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (-0,55 kr)

Väsentliga händelser under perioden

Marknad och försäljning

· Under perioden har de första licenserna av MAGiC, den
kundanpassade versionen av SyMRI® IMAGE som marknadsförs av
SyntheticMRs strategiska partner GE Healthcare, levererats enligt
licensavtalet. MAGiC är nu regulatoriskt godkänt för försäljning och
klinisk användning på de flesta av de större geografiska marknaderna
men ännu ej godkänt i Kina och USA.

· SyntheticMR AB har ingått avtal med Cincinnati Childrens Hospital
(CCHMC) avseende installation av SyMRI. CCHMC utvärderar möjligheten
att förbättra effektiviteten i samband med MR-undersökningar av barn
genom att förkorta undersökningstiden med SyMRI. Under perioden
meddelades positiva resultat från den första delen utav utvärderingen
som syftat till att kliniskt validera användningen av SyMRI på barn.
Resultaten bekräftar att de syntetiska bilderna, vilka tidigare
validerats för undersökning av vuxna, är av diagnostisk kvalitet även
för undersökning av barn. En styrka man ser med SyMRI, som kan vara
särskilt användbar i samband med pediatriska fall, är att man kan
justera och återskapa bilder i efterhand. Detta på grund av att
hjärnan är under utveckling. I den andra delen av studien utvärderar
Cincinnati hur justerbara kontraster och kvantitativ information kan
användas och addera diagnostiskt värde i samband med undersökning av
barn.

· Linköpings universitetssjukhus har installerat SyMRI NEURO från
SyntheticMR för att effektivisera och förbättra uppföljningen av
MS-patienter. SyMRI möjliggör bland annat en objektiv uppföljning av
hjärnatrofi hos patienterna genom automatisk beräkning av Brain
Parenchymal Fraction (BPF). Sjukhuset genomför ett pilotprojekt med
målet att ta SyMRI i klinisk drift i Region Östergötland under 2016.

Övriga väsentliga händelser

· I januari 2015 tillträdde Magnus Björklund som utvecklingschef.
Han kommer närmast från Philips Healthcare där han senast haft
produktområdesansvar i norden för mammografi och avancerade
visualiseringsverktyg. Han har bland annat även ansvarat för
produktlansering på den amerikanska marknaden och har tidigare även
en bakgrund från Sectra.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I oktober rekryterades Johan Leblicq som säljare med syfte att
förstärka vår försäljningsorganisation i Europa. Johan är lokaliserad
i Belgien och har som huvudansvar att marknadsföra och sälja
SyntheticMRs produktportfölj på den europeiska marknaden. Johan
kommer närmast från Philips där han var affärsansvarig för att
marknadsföra och sälja Philips produktportfölj inom radioterapi.
Johan har sammanlagt cirka 30 års erfarenhet av försäljning inom
medicintekniska produkter.

VD har ordet

Vi ser nu reaktionerna från de första användarna av MAGiC på
marknaden. De första MAGiC-leveranserna är gjorda och vi förväntar
oss fortsatt att volymerna genom GE kommer att tillta under slutet av
året. Baserat på de första reaktionerna är slutsatsen dock tydlig: vi
levererar en avgörande skillnad i produktivitet och
patientupplevelse.

Samarbetet med GE och lanseringen av MAGiC ger oss legitimitet på
marknaden. Vårt arbete med att säkerställa kompatibilitet med
ytterligare MR-tillverkares system fortgår och är fortsatt viktigt
för en bred etablering av SyMRI® på marknaden. Den positiva
utvecklingen inom dessa områden har varit basen till att vi under
perioden förstärkt vår egen säljorganisation genom att rekrytera
ytterligare en säljare som ska fokusera på den Europeiska marknaden.

Jag kan konstatera att en viktig milstolpe är uppnådd genom att de
första MAGiC-licenserna har levererats och att återkopplingen från
användarna har varit positiv. Under slutet av året har vi bibehållet
fokus på att säkerställa en fortsatt lyckad marknadsintroduktion
tillsammans med GE.

Stefan Tell
VD SyntheticMR AB

SyntheticMR i korthet

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk
resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolaget grundades 2007
i Linköping av Dr. Marcel Warntjes baserat på innovationer som
ursprungligen utvecklats inom Center for Medical Image Science and
Visualization (CMIV), Linköping.

SyntheticMR har utvecklat SyMRI IMAGE, en programvara som
effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta
undersökningstiden per patient, samt SyMRI NEURO som möjliggör
automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger ett objektivt
beslutsunderlag baserat på kvantitativ data. En kundanpassad version
av SyMRI IMAGE marknadsförs av SyntheticMRs strategiska partner GE
Healthcare under namnet MAGiC. MAGiC är nu regulatoriskt godkänt för
försäljning och klinisk användning på de flesta av de större
geografiska marknaderna men ännu ej godkänt i Kina och USA.

Nyckeltal för perioden

(se tabell i bifogad pdf)

Aktiedata

Aktiekapitalet per den 30 september 2015 uppgick till 896 897,316 kr
och antalet aktier till 4 040 078 stycken. Samtliga aktier äger lika
rätt till bolagets tillgångar och vinst. En aktie medför 1 röst.
Kvotvärdet uppgick till 0,222 kr.

Översiktlig granskning

Kvartalsredogörelsen har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Övriga rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för januari - december 2015 publiceras den 26
februari 2015

Stockholm 30 oktober 2015
SyntheticMR AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta Stefan Tell, VD SyntheticMR AB,
+46 73 373 40 90, eller Maria Wrethag, Marknadschef och ansvarig för
investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 76 119 19 83.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/syntheticmr-ab/r/kvartalsredogorelse-januari--...
http://mb.cision.com/Main/11663/9857848/437861.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.