Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-30

Systemair 2 kv: Resultatet efter finans blev 123 Mkr (Forts)

(Tillägg andra stycket)

(SIX) Ventilationsbolaget Systemair redovisar ett resultat
efter finansiella poster på 123 miljoner kronor (124) för
det andra kvartalet på det brutna räkenskapsåret perioden
augusti till oktober 2012.

I finansnettot ingår en nedskrivning av en långsiktig fordran
från en tidigare fastighetsförsäljning med 5,4 miljoner kronor.

Analytikerna hade förväntat sig ett resultat efter
finansiella poster på 131 miljoner kronor enligt SIX Market
Estimates sammanställning av tre analytikers estimat.

Rörelseresultatet blev 141 miljoner kronor (130) och
nettoresultatet 89 miljoner (95). Resultatet per aktie landade
på 1,71 kronor (1,83). Förväntningarna på rörelseresultatet var
137 miljoner kronor med ett väntat nettoresultat på 98 miljoner
kronor.

Omsättningen uppgick till 1.216 miljoner kronor (1.027). Den
väntade omsättningen var 1.187 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 143
miljoner kronor (95).

Lars Johansson, tel +46 31 350 64 81
lars.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.