Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-07

Systemair 3 kv: Resultatet efter finans blev 79 Mkr (96)(Forts)

(Lägger till nytt andra stycke kring kvartalets finansnetto samt
gör tillägg kring kvartalets tillväxt i sista stycket)

(SIX) Ventilationsbolaget Systemair redovisar ett resultat
efter finansnetto på 79 miljoner kronor (96) för det tredje
kvartalet, november till januari, i det brutna räkenskapsåret.

Kvartalets finansnetto uppgick till -11,1 miljoner kronor
(-1,5). Valutaeffekter på långfristiga fordringar, lån och
banktillgodohavanden uppgick till ett netto om -3,1 miljoner
kronor (+3,7). Räntekostnaderna för kvartalet ökade till -8,1
miljoner kronor (-5,9), till följd av ökad upplåning.

Rörelseresultatet uppgick till 90 miljoner kronor (97),
vilket gav en marginal på 8,0 procent (9,4).

Nettoresultatet uppgick till 55 miljoner kronor (70), och
resultatet per aktie blev 1,06 kronor (1,35).

Nettoomsättningen uppgick till 1.121 miljoner kronor (1.031).
Av tillväxten om 8,7 procent jämfört med samma period föregående
år härrör +4,0 procentenheter till organisk tillväxt, +7,0
procentenheter till förvärv och -2,3 procentenheter till
valutaeffekter.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.