Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Systemair AB: Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2019

Pressmeddelande 30 augusti 2019

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 29 augusti
2019 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 91 röstberättigande
aktieägare närvarande som representerade 88,39% av det totala antalet
röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i
samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll
var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2,00 kr (2,00) per aktie i
utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 2
september 2019. Utdelningen skall utbetalas torsdagen den 5 september 2019
genom Euroclear Sweden AB?s försorg.

Styrelse
Valberedningen föreslår omval av Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik
Nolåker och Svein Nilsen samt nyval av Gunilla Spongh.

Gunilla Spongh är född 1966 och är Civilingenjör i industriell ekonomi från
Linköpings Tekniska Högskola. Hon har varit CFO för Preem Aktiebolag (publ)
samt chef för internationella affärer och CFO för Mekonomen AB (publ).
Gunilla är styrelseledamot i Byggmax AB (publ), Pierce Holding AB, Momentum
Group AB (publ), AQ Group AB (publ), SSG Partners A/S, Swedish Stirling AB,
Lernia AB och Infranord AB. Hon har tidigare varit styrelseledamot i B&B
Tools AB (publ).
Hans Peter Fuchs som varit styrelseledamot sedan 2017 har avböjt omval vid
årsstämman.
Valberedningen föreslår att Gerald Engström väljs till ordförande i
styrelsen.

Valberedning
Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största
aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av
aktieboken per den 31 januari 2020, och be dem utse en representant vardera
till valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka
bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet
får bolaget emittera upp till högst tio procent av antalet aktier i
bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2019. Emission ska ske på
marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om
emission med kontant betalning, med betalning med apportegendom eller genom
kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från
aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av
företagsförvärv.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO, +46 222 440 13, +46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för
offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 16.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i
Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget
omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 200
anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva
rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten
uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens
produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och
Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska
börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett
70-tal bolag.

Bilaga

* Pressrelease_Systemair_Årsstämma_2019_SE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.