Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

TagMaster AB: DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari - mars 2014

Stabil försäljning med fortsatt positivt resultat

Första kvartalet

·
Nettoomsättningen uppgick till 14,5 Mkr (14,6)

·
Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,6 Mkr (1,9)

·
Nettoresultatet uppgick till 1,3 Mkr (1,5)

·
Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (0,01)

·
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 Mkr (-0,5)

·
Lansering av vår nya produktfamilj inom UHF området

·
Serieleveranser av produkter till Alstom projektet

Försäljning och resultat
TSEK Första kvartalet Helåret
2014 2013 Förändring 2013 2012 Förändring
Försäljning 14 506 14 597 -1% 50 196 39 616 27%
Rörelseresultat (EBITDA) 1556 1940 -20% 2 776 154 1703%
Rörelsemarginal (EBITDA) 10,7% 13,3% 5,5% 0,4%
Inkomst före skatt 1254 1517 -17% 1 512 -5 466 -128%
Operativt kassaflöde -1667 -469 255% -1 209 -379 219%
Resultat per aktie 0,01 0,01 0,01 -0,05 -120%

VD - Kommentar

Vår försäljning har under perioden varit stabil och med ytterligare
ett positivt kvartalsresultat. Vi är inte nöjda med vår tillväxttakt
som vi önskar öka ytterligare under året. Vår Rail affär har varit ok
med en jämn ström av serieleveranser till flera kunder. Nya projekt
diskuteras och fokus ligger främst på att arbeta mer och tätare med
våra redan etablerade stora partners där vi vill expandera våra
affärer och bli en viktigare affärspartner för dessa. Vi har efter
genomgång och analys gjort bedömningen att vårt produkterbjudande är
framgångsrikast i vissa specifika applikationer och vi vill därför
"borra djupare" inom dessa och lägga mindre tid på de förfrågningar
som rör våra mindre starka erbjudanden. Som ett litet företag så är
det enormt viktigt att vi fokuserar på rätt saker och framförallt
inom Rail solutions där projekten är komplicerade, projektspecifika
och alltid med stora resurskrav.

Vår Traffic affär har utvecklats bra på den amerikanska marknaden
medan den varit något svagare på den asiatiska marknaden. I EMEA
området har försäljningen varit enligt plan men där avser vi öka
insatserna i samband med att vi lanserar våra nya UHF produkter som
vi bedömer kommer att ha en positiv inverkan under senare delen av
året. I Asien har vi sedan februari förstärkt vår närvaro genom vårt
nyöppnade representationskontor som verkar utifrån Malaysia. Vi kan
med detta erbjuda en lokal närvaro som gynnar våra etablerade
partners samtidigt som vi kan approchera flera nya partners och utöka
vårt säljnätverk.

Innovationsarbetet kommer att fortsätta och vi avser lansera flera
produkter inom vår nya UHF familj i slutet av året. I fokus för vår
produktinnovation står kundens behov av säkerhet, pålitlighet,
funktionalitet, design livscykelkostnader med mera. Vår bedömning är
att ytterligare lanseringar kommer att öka vår adressbara marknad och
att detta är en grundförutsättning för ökad tillväxt.

Vårt resultat är, 1,6 Mkr (1,9), något lägre än föregående år men då
ska man beakta att en stor post var då projektförsäljning till
Alstom. Jag tycker vi kan glädjas åt kvartalets resultat även om vi
inte är nöjda och vill mer framöver. Vår likviditet har under
rapportperioden påverkats negativt av en högre kapitalbindning i
kundfordringar, lager samt att vi kommit i kapp rörande våra
leverantörsskulder.

Vi har under perioden fått ett ökat förtroende från vår bank i form av
en utökad checkkredit och våra nyckeltal, såsom soliditet och
avkastning, förbättras löpande. Som tidigare nämnts så är vi
fortfarande inne i ett förändringsarbete som kommer att påverka
stabiliteten i våra kvartalssiffror under ett antal kvartal framöver.

Våra nya UHF produkter kommer att bidra med huvuddelen av tillväxten
för de närmst kommande åren men vi ser även att vi med hjälp av
selektiva förvärv kan komplettera vår produktportfölj, inom Traffic
Solutions, med syfte att öka värdet och attraktiviteten i vårt
kunderbjudande.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden
finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som konstruerar
och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem
(RFID) och informationsprodukter för krävande miljöer.
Applikationerna omfattar fordonsaccess, spårbunden trafik och
logistik med målsättning att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet
och att minska belastningen på miljön. TagMaster har specialiserade
agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa,
Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt partnernätverk av
systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och
har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och
aktien handlas på First North i Stockholm.

www.tagmaster.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tagmaster-ab/r/delarsrapport-for-tagmaster-ab-...
http://mb.cision.com/Main/1590/9573517/236462.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.