Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

TagMaster AB: Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Stockholm, 25 april, 2014

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll torsdagen den 24 april
2014 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

· Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

· Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det
ansamlade resultatet balanseras i ny räkning och att någon
vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 ej skall ske.

· Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2013.

· Årsstämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen med
500.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till styrelsens
ordförande och 100.000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som
bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete
uppgår till max 1300 kr per timme om ledamoten fakturerar bolaget
eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till
ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall
utbetalas är att en enig styrelse inkluderande VD i förväg har
godkänt uppdraget.

· Arvode till revisorn beslöts utgå enligt godkänd räkning.
· Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, skall utgöras av fyra stämmovalda
styrelseledamöter med en styrelsesuppleant.

· Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av Rolf Norberg, Magnus Jonsson, Gert Sviberg och Joseph Grillo
till ordinarie styrelseledamöter, samt verkställande direktör Jonas
Svensson till styrelsesuppleant. Rolf Norberg utsågs till styrelsens
ordförande.

· Årsstämman beslutade att valberedning skall bestå av fem ledamöter,
varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av
ledamöterna representera de tre största aktieägarna och en av
ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, representera de
mindre aktieägarna.

· Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller
kvittningsemission eller eljest förena beslutet med villkor, samt att
därvid äga avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets
aktiekapital får högst ökas med 1 000 000 kronor genom emission av
högst 20 000 000 aktier, vilket vid fullt tecknande motsvarar en
utspädning om cirka 18,5 procent av bolagets aktiekapital vid
tidpunkten för årsstämman. Skälet till att styrelsen skall kunna
fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt är att bolaget skall ges handlingsutrymme i samband
med strategiska förvärv av bolag, verksamheter eller rörelser.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att
läggas ut på bolagets hemsida www.tagmaster.com senast två veckor
från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som konstruerar
och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem
(RFID) och informationsprodukter för krävande miljöer.
Applikationerna omfattar fordonsaccess, spårbunden trafik och
logistik med målsättning att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet
och att minska belastningen på miljön. TagMaster har specialiserade
agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa,
Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt partnernätverk av
systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och
har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och
aktien handlas på First North i Stockholm.

www.tagmaster.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tagmaster-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-tagm...
http://mb.cision.com/Main/1590/9574421/237101.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.