Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

TagMaster AB: TagMaster förvärvar amerikanska Sensys Networks

Pressmeddelande Stockholm 3 maj 2019

TagMaster AB (publ) ("TagMaster"), en ledande tillverkare och
leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer, har tecknat
avtal om förvärv av amerikanska Sensys Networks Inc. ("Sensys
Networks"). Köpeskillingen är på 16 miljoner USD på skuld- och
kassafri basis med justering av rörelsekapital per stängningsdagen
mot normaliserat rörelsekapital.

Sensys Networks

Sensys Networks, som grundades 2003, är en ledande leverantör av
avancerade datalösningar för intelligenta transportsystem (ITS).
Sensys Networks erbjuder en trådlös plattform som möter dagens
utmaningar i form av behov av trafik- och parkeringsinformation.
Plattformen, som är en end-to-end-lösning bestående av sensorer, edge
gateways för Internet of Things samt sofistikerad
datahanteringsprogramvara (SNAPS), har implementerats i hundratals
städer globalt för att hantera det växande behovet av
informationsdrivna trafik- och parkeringslösningar.

Sensys Networks har huvudkontor i Berkeley i Kalifornien och leds av
branschveteraner som tillsammans har lång och bred erfarenhet av
trådlös kommunikation, operatörsgraderad infrastruktur, enterprise
mjukvara och trafikledningssystem för myndigheter.

Bolagets omsättning under 2018 låg på cirka 15 miljoner USD med ett
EBITDA-resultat på cirka -1,7 miljoner USD. Efter
kostnadsbesparingar, genomförda under januari 2019, förväntas EBITDA
för Sensys Networks 2019 vara positiv.

Bakgrund och förvärvslogik

De senaste årens utveckling bekräftar att TagMasters strategiska val
att fokusera på tillväxt inom affärssegmentet Traffic Solutions är
riktigt. Medan projekt inom segmentet Rail Solutions uppvisar hög
lönsamhet ligger den stora tillväxten inom Traffic Solutions. De
utmaningar som städer och andra tätbefolkade områden världen över
står inför är enorm. Det handlar om stark tillväxt, ökad population,
forcerad stadsutveckling och därigenom nya transportbehov.
Konsekvenserna av klimatförändringar och den ständigt försämrade
luftkvaliteten i världens städer måste också hanteras. Att möta dessa
utmaningar kräver smarta lösningar som effektiviserar trafik- och
transportsystem och som gör det dagliga livet enklare säkrare och mer
energieffektivt.

Sensys produkter används inom flera typer av ITS-applikationer som
bland annat trafiksignalkontroll, reseinformationssystem, vägtullar
och system för prissättning samt för säkerhet såsom access och
kontroll. Den globala marknaden för intelligenta transportsystem
(ITS) beräknas växa till 66 miljarder dollar 2024[1] - en tillväxt
som drivs av den växande globala efterfrågan på lösningar för Smarta
Städer.

"Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår
tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på
marknaden för ITS och Smarta Städer. Med vår kombinerade kompetens
har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska
och de europeiska marknaderna", säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

"Vi är mycket positiva till att bli en del av TagMastergruppen. Vi ser
och välkomnar den styrka som föreningen oss emellan kommer att ge de
inblandade varumärkena och de synergier som är uppenbara för hela
gruppen", säger Amine Haoui, VD och medgrundare, Sensys Networks.

Det kombinerade företaget

Både Sensys Networks och TagMaster är ledande teknikleverantörer inom
Smarta Städer-området och utvecklar och säljer lösningar och
produkter direkt eller via partners till slutanvändare som
myndigheter och vägoperatörer.

Förvärvet ger en stark plattform i både USA och Europa och en gemensam
kapacitet för att skapa framtida produkter, lösningar och en
plattform för att leverera infrastruktur till
fordons/smartphone-applikationer (I2X) för uppkopplade resenärer och
autonoma fordon. Denna I2X-utveckling kommer att driva nästa
generations trådlösa trafiklösningar, med betydande marknadspotential
från myndigheter, OEM-leverantörer, aktörer med fordonsflottor och
andra smartphoneutrustade resenärer.

Efter sammanslagningen kommer den nya enheten att vara större och ha
bredare räckvidd med samlade intäkter för 2018 proforma på 326
miljoner SEK och ett EBITDA-resultat på -2,7 miljoner SEK.
EBITDA-resultatet för 2019 väntas bli positivt.

Finansiering

Förvärvet förväntas finansieras genom en kombination av nya lån, en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en
nyemission med avvikelse från företrädesrätten för befintliga
aktieägare (riktad emission). Cirka 55 miljoner SEK är säkrade i en
ny låneförbindelse. Nyemissionen med företrädesrätt till befintliga
aktieägare och nyemissionen med avvikelse från företrädesrätten till
befintliga aktieägare (riktad emission) beräknas sammantaget uppgå
till 130 miljoner kronor. En mindre del av finansieringen kommer att
användas som rörelsekapital efter förvärvet.

TagMasters styrelse avser att snarast möjligt besluta om
nyemissionerna, och i samband med detta offentliggöra beslutet.

Förvärvet är villkorat finansieringen och sedvanliga stängningsvillkor
och förväntas vara klart under andra kvartalet 2019.

Rådgivare

Cirio Advokatbyrå är juridisk rådgivare till TagMaster i samband med
förvärvet och nyemissionerna, Mayer Brown LLP är juridisk rådgivare i
samband med förvärvet och Redeye AB är finansiell rådgivare rörande
nyemissionerna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 9.20 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och
säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-,
radar- och kamerateknologier (RFID, Radar och ANPR) för krävande
miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och
Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA
Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att
öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska
belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har
specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst
till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt
nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994
och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag
och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters
certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300,

E-post: certifiedadviser@penser.se
www.tagmaster.com

----------------------------------------------------------------------

[1] Grand View Reasearch www.grandviewresearch.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tagmaster-ab/r/tagmaster-forvarvar-amerikansk...
https://mb.cision.com/Main/1590/2802645/1036592.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.