Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

TAGMASTER: JUSTERAT EBITDA 8,4 MLN KR 3 KV (8,6), OMS +12,7%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tagmaster, ett applikationsinriktat teknikföretag som bland annat utvecklar sensorsystem baserade på radio- och radarteknologier, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 8,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (8,6).

Det motsvarar en marginal på 10,4 procent (12,2).

Nettoomsättningen ökade med 12,7 procent till 80,0 miljoner kronor (71,0).

Nettoresultatet uppgick till 1,7 miljoner kronor (3,3) och resultatet per aktie var 0:11 kronor (0:23).

Under det gångna kvartalet har en ytterligare gradvis öppning på flera av Tagmasters marknader skett, samtidigt som den globala komponentbristen till viss del har hållit tillbaka utvecklingen. Ökade kostnader för komponenter, insatsvaror och transporter har påverkat bruttomarginalen, konstaterar bolagets vd Jonas Svensson.

"Vi har kompenserat för dessa ökande kostnader genom flertalet prishöjningar, som delvis fått genomslag under kvartalet, men där det finns en fördröjningseffekt på ett till två kvartal. Vi förväntar oss fortsatta utmaningar under de kommande kvartalen och vi fortsätter att proaktivt genomföra åtgärder, såsom daglig kontakt med våra huvudleverantörer, aktiv global sourcing av nödvändiga komponenter samt ökade lagernivåer, för att begränsa påverkan", skriver han i rapporten.
Författare Direkt-SE