Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-20

Talenom Oyj: Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Talenom Oyj

Yhtiötiedote 20.5.2015 kello 8:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle,
käynnistää listautumisannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Talenom Oyj:n ("Talenom
" tai "Yhtiö
"), joka on yksi Suomen johtavista ja nopeimmin kasvavista tilitoimistoalan
yrityksistä, hallitus on päättänyt hakea Yhtiön osakkeiden listausta
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North
Finland -markkinapaikalle ("First North
") sekä päättänyt järjestää yleisölle, Yhtiön henkilöstölle ja
institutionaalisille sijoittajille suunnattavan listautumisannin
("Listautumisanti
"). Listautumisanti alkaa 20.5.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään
3.6.2015 kello 16.30. Talenom tarjoaa listautumisannissa merkittäväksi
enintään 2 044 119 uutta osaketta merkintähinnalla 7,36 euroa osakkeelta.

Listautumisanti lyhyesti:

* Listautumisannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan merkittäväksi
institutionaalisille sijoittajille ("Instituutioanti "),
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti ") sekä Yhtiön
henkilöstölle ("Henkilöstöanti ").
* Talenom tarjoaa merkittäväksi Listautumisannissa enintään 2 044 119 uutta
Yhtiön osaketta ("Tarjottavat Osakkeet ") ja Listautumisannissa saatava
uusi pääoma on noin 15 miljoonaa euroa ennen Listautumisantiin liittyviä
kustannuksia, mikäli Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.
* Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen
merkintähinta ("Merkintähinta ") on 7,36 euroa ja Henkilöstöannissa
kymmenen prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 6,62 euroa.
* VISIO Allocator Erikoissijoitusrahasto on antanut Yhtiölle
Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia
Osakkeita vähintään 1 500 000 euron edestä. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet
vastaavat noin 10,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin
2,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin
jälkeen, mikäli Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.
* Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on antanut Yhtiölle
Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia
Osakkeita vähintään 900 000 euron edestä. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet
vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin
1,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin
jälkeen, mikäli Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.
* Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ovat
kumpikin sitoutuneet merkitsemään 2 500 000 euron edestä Tarjottavia
Osakkeita, kuitenkin siten ettei kummankaan tahon osuus Yhtiön kaikista
osakkeista Listautumisannin jälkeen ylitä 17 prosenttia. Kyseiset tahot
ovat ilmoittaneet maksavansa Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnat
kuittaamalla ne niillä Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä
pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet
vastaavat yhteensä noin 33,2 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista
sekä noin 9,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään
kokonaisuudessaan ja kyseisten tahojen merkintäsitoumukset hyväksytään
kokonaisuudessaan.
* Harri, Markus ja Jaakko Tahkola ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä 422
500 euron edestä Tarjottavia Osakkeita. Kyseiset tahot ovat ilmoittaneet
maksavansa Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnat kuittaamalla ne niillä
Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai
korkosaatavia vastaan. Harri ja Markus Tahkola antavat
merkintäsitoumuksensa Henkilöstöannissa ja Jaakko Tahkola Yleisöannissa.
Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat yhteensä noin 3,1 prosenttia
kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 0,9 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että
Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja kyseisten tahojen
merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.
* Kaikki edellä mainitut merkintäsitoumukset kattavat yhteensä noin 52,3
prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 14,8 prosenttia
Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen,
että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja että Suomen
Teollisuussijoitus Oy:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran sekä Harri,
Markus ja Jaakko Tahkolan merkintäsitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.

* Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet edustavat
noin 39,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä
ennen Listautumisantia ja noin 28,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen
edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut
Tarjottavat Osakkeet merkitään.
* Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ja Pääjärjestäjä ovat sopineet,
etteivät osakkeenomistajat ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä
kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan tai
määräysvaltayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön osakkeita Tarjottavien
Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuukauden
aikana. Yhtiön nykyisten osakeomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön
osakkeista Listautumisannin jälkeen on noin 71,6 prosenttia olettaen että
kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti
ja että nykyomistajille ei allokoida lisää Tarjottavia Osakkeita. Yhtiön
nykyisten osakeomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista
Listautumisannin jälkeen on noin 81,8 prosenttia olettaen että kaikki
Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että
nykyomistajien etukäteen antamat merkintäsitoumukset hyväksytään
täysimääräisesti.
* Listautumisannin merkintäaika alkaa 20.5.2015 kello 10.00 ja päättyy
viimeistään 3.6.2015 kello 16.30.
* Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus
Listautumisannin keskeyttämiseen. Listautumisanti voidaan keskeyttää
aikaisintaan 27.5.2015 kello 16.30.
* Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 11.6.2015
kaupankäyntitunnuksella "TNOM".
* Listautumisannin Pääjärjestäjänä toimii Summa Capital Oy. Summa Capital
Oy:n osoite on Bulevardi 6 A 9, 00120 Helsinki.
* Listautumisannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy
("Merkintäpaikka ").
* Listautumisantia koskeva listalleottoesite sisältäen Listautumisannin ehdot
julkaistaan tänään 20.5.2015 Yhtiön internetsivuilla
(www.talenom.fi/listautumisanti).

Toimitusjohtaja Harri Tahkola kommentoi:

"Talenom on yli neljäkymmentävuotisen historiansa aikana kasvanut yhdeksi
Suomen merkittävimmistä valtakunnallisista tilitoimistoista. Olemme
toiminnassamme yhdistäneet henkilökohtaisen palvelun automatisoituihin
taloushallinnon prosesseihin. Kaiken tekemisemme lähtökohtana on asiakkaiden
menestyksen tukeminen. Perheyhtiön toimitusjohtajana koen tärkeäksi kehittää
Talenomia pitkäjänteisesti Suomen arvostetuimmaksi tilitoimistoksi. First
North -listautuminen on merkittävä askel osana tarinaamme. Olemme nyt
voimakkaassa kasvun vaiheessa toimialalla, jossa markkinoiden pirstaleisuus
avaa meille merkittäviä uusia orgaanisen kasvun mahdollisuuksia.
Listautumisannilla kerättävillä varoilla mahdollistamme vieläkin nopeamman
orgaanisen kasvun. Laajempi omistuspohja tarjoaa meille hyvän kasvualustan."

Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Juuso Puolanne kommentoi:

"Talenomilla on menossa useita laajentumishankkeita ja listautumisannin myötä
saatavilla pääomilla Yhtiö pystyy vauhdittamaan kasvuaan. Listautumisanti
mahdollistaa Yhtiön omistuspohjan laajentamisen ja antaa uusille
sijoittajille mahdollisuuden olla mukana tässä kasvutarinassa."

Listautumisen taustat ja syyt

Talenom on yksi Suomen johtavista ja nopeimmin kasvavista tilitoimistoalan
yrityksistä.

Talenom tarjoaa asiakkailleen valtakunnallisesti laajan valikoiman
tilitoimistopalveluja ja muita liiketoimintaa tukevia juridiikkaan,
verotukseen sekä talouteen liittyviä neuvonantopalveluita. Yhtiön
toimintamalli poikkeaa perinteisestä tilitoimistomallista siten, että
asiakaspalvelu ja talousprosessien ulkoistuspalveluiden palveluntuotanto on
eriytetty toisistaan. Asiakkaan ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii
paikallinen asiakaspäällikkö. Varsinainen palvelutuotanto tapahtuu Yhtiön
palvelukeskuksissa Oulussa ja Tampereella. Yhtiön kaikilla
tilitoimistoasiakkailla on lisäksi mahdollisuus ottaa maksutta käyttöönsä
Yhtiön taloushallinnon sähköinen työkalu Talenom Online sekä
älypuhelinsovellus, jotka sekä helpottavat asiakkaan päivittäistä talouden
hallintaa että toimivat tehokkaana rajapintana asiakkaan ja Talenomin välillä
palveluntuotannossa.

Yhtiön johto uskoo, että henkilökohtainen palvelu, tehokkaat toimintamallit ja
sähköisten palvelujen käyttäminen johtavat korkeaan laatuun ja
kustannustehokkuuteen. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan nykyinen toimintamalli
on helposti skaalattavissa palvelemaan nykyistä suurempia asiakasmääriä.

Yhtiö pyrkii jatkamaan orgaanista kasvuaan seuraavilla toimenpiteillä:

* Voimakas panostus uusasiakashankintaan. Yhtiön viime vuosien toteutunut
kasvu on perustunut aktiiviseen myyntitoimintaan, johon Yhtiö aikoo
panostaa myös jatkossa. Yhtiön tarkoituksena on rekrytoida lisää
henkilöstöä myyntiin sekä myynnin tukitoimintoihin.
* Edelläkävijyyden säilyttäminen palvelutarjonnassa. Yhtiö kehittää
jatkuvasti palveluidensa laatua, selkeyttä ja kustannustehokkuutta
palvelujen digitalisoinnilla sekä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja.
* Lisämyynti nykyisille asiakkaille. Asiantuntijapalveluiden osuus Yhtiön
liikevaihdosta vuonna 2014 oli noin 6 prosenttia, mitä pyritään
kasvattamaan. Tilitoimistoasiakkailla on lisääntyvissä määrin tarvetta
erilaisille asiantuntijapalveluille, kuten yhtiölainsäädäntöön sekä
sopimusjuridiikkaan liittyvät kysymykset tai sukupolvenvaihdosten sekä
omistusjärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen. Asiakaspäälliköt
tunnistavat aktiivisesti asiakkaiden tarpeita asiantuntijapalveluille.
* Uusien liiketoimintakonseptien käyttöönotto. Esimerkkinä uudesta
liiketoimintakonseptista on franchising-mallin tuleva käyttöönotto, jonka
on tarkoitus tapahtua vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla. Ensimmäiset
sopimukset franchising-yrittäjien kanssa allekirjoitettiin keväällä 2015.
Franchising-mallissa itsenäiset yrittäjät toimivat Yhtiön asiakkaiden
asiakaspäällikkönä paikkakunnilla, joilla Yhtiöllä ei ole omaa
toimipistettä ja varsinainen palvelutuotanto tapahtuu Yh...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.