Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

TalkPool AG: Talkpool AG bjuder in sina aktieägare att delta i årsstämman

Inbjudan till årsstämman i Talkpool AG den 15 maj

Talkpool AG bjuder in sina aktieägare att via videolänk delta på
fjärde årsstämman på fredagen den 15 maj 2020, klockan 10.00 på
Talkpools kontor på Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur, Schweiz. Aktieägare
bör i förväg instruera den oberoende representanten hur hen vill
rösta.

Detta är en sammanfattning. Den fullständiga inbjudan och
registreringsdokumentet kommer att finnas tillgängligt från fredag
den 24 april på Talkpools hemsida:
http://talkpool.com/investor/press-releases/

Dagordning

1. Godkännande av protokollet från den 17: e årsstämman den 24 maj
2019

2. Revisors rapport
3. Godkännande av bokslutet, årsredovisningen för 2019 och
ersättningsrapporten för 2019

4. Anslag till tillgängliga intäkter
Årlig förlust CHF 3'141'856
+ ackumulerade tidigare förlust CHF 2'341'310
Reserver CHF 0
Framförande av förlust CHF 5'483'166
5. Föreslagna ändringar av bolagsordningen
Ny artikel 3a: auktoriserat aktiekapital giltigt i två år
Styrelsen bemyndigas att emittera maximalt 2 465 392 registrerade
aktier. Av dessa aktier skall högst 1 500 000 fullt betalda
nyregistrerade aktier emitteras till en emissionskurs om maximalt 15
SEK (svensk krona) per aktie för att konvertera lån som beviljats
företaget (konvertibla option) i enlighet med långivaravtal.

Ny artikel 3b: villkorat kapital

Företagets aktiekapital ökas genom att utesluta aktieägarnas
teckningsrätter genom att emittera maximalt 2 465 392 fullt betalda
registrerade aktier för konvertering och / eller optioner som har
eller kommer att beviljas i samband med konvertibla obligationer,
teckningsoptioner eller andra finansiella instrument, inklusive
konvertibla lån eller optioner. Styrelsen har rätt att begränsa eller
återkalla aktieägarnas företrädesrätt.

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

7. Val:
i. Individuellt val av styrelseledamöter
befintlig: Stan Schreuder och Magnus Sparrholm
ny: Jaap Groot, Dennis Rubner, Oliver Guggenheim
ii. Val av styrelsens ordförande
befintlig: Magnus Sparrholm
III. Individuellt val av ledamöterna i ersättningskommittén
befintlig: Stan Schreuder
ny: Magnus Sparrholm
iv. Val av revisor för budgetåret 2020
ny: Grand Thornton
v. Val av den oberoende ombudsrepresentanten
samma som förra året: Herr Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur,
Schweiz

8. Godkännande av det totala beloppet för framtida ersättning för
styrelsen

Styrelsens förslag: Godkännande av det totala ersättningsbeloppet för
styrelsen på upp till 60 000 CHF fram till årsstämman 2021.

9. Godkännande av det totala beloppet för framtida ersättning för
ledningen

Styrelsens förslag: Godkännande av det totala ersättningsbeloppet för
ledningen av högst 500 000 CHF fram till årsstämman 2021.

10. Godkännande av det totala beloppet för den rörliga ersättningen
för ledningen för budgetåret 2019. Styrelsens förslag: Godkännande av
det totala beloppet för rörlig ersättning för ledningen för högst 79
000 CHF för verksamhetsåret 2019.

11. Diverse
Röstande och deltagande på bolagsstämma under Covid-19 karantän
Registrerade aktieägare med rösträtt som är registrerade i Aktieboken
den 25 april har rätt att delta på den 18:e stämman. Deltagande
aktieägare ska bekräfta sitt deltagande senast den 11 maj 2020.
Notera att aktieägare endast kan delta via videolänk. Röster ges via
den oberoende representanten. Anmälan finns på www.talkpool.com under
"INVESTOR".

Chur, 24 april, 2020, styrelsen

Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationstjänster
globalt. Genom sin tekniska expertis, långa erfarenhet och dynamiska
affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och
operatörer tjänster av hög kvalitet i tid oavsett plats. Inom IoT
erbjuder Talkpool totallösningar för smarta byggnader och städer med
fokus på miljökontroll, energibesparing och skadeprevention. Mer
information finns på www.talkpool.com

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 april 2020 kl. 09.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/talkpool-ag/r/talkpool-ag-bjuder-in-sina-akti...
https://mb.cision.com/Main/14365/3095820/1235077.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.