Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

TalkPool AG: Talkpool delårsrapport januari-juni 2019

APR 1 - JUN 31 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 5 569 tusen euro (5 509), en ökning
med 1.1 procent

· EBITDA på 52 tusen euro (375) och EBITDA-marginal på 0,9 procent
(6,8)

· EBIT på -40 tusen euro (301) och rörelsemarginal på -0,7 procent
(5,5)

· Resultat efter skatt på -801 tusen euro (-58)
· Resultat efter skatt, justerat för orealiserade valutavinster, på
-604 tusen euro

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2019

· Bruttomarginalen förbättrades under kvartalet tack vare lägre
kostnader för sålda tjänster

· Betydande negativt nettoresultat drivet av stora icke operativa
kostnader, speciellt orealiserade valutaförluster p g a extrema
valutakursförändringar

· Talkpool hade vid kvartalslutet en stadig kassa på nästan 1 500
tusen euro i likvida medel och 1 000 tusen euro i outnyttjat
kreditutrymme i koncernen

· Bruttomarginaler och EBITDA i Nederländerna och Pakistan
överträffade förväntningarna

· Omstrukturerings- och förbättringsprojekten på Haiti och i
Pakistan visade tydliga resultat

· B Meters i Italien la den första volymordern av IoT-vattenmätare
på Talkpool

· Horizon 2020 vattenprojekt belönades med 270 tusen euro
· Partneravtal ingicks med DS Energy i Danmark

VD-ORD

I ambitionen att leverera på IPO-storyn och nå en snabb tillväxt har
Talkpool investerat mycket tid och pengar i förvärv och integration
av nya företag samt utveckling av IoT-produkter och lösningar under
de senaste tre åren. Under denna period har utvecklingen och den
organiska tillväxt av några av Talkpools äldre marknader fått
begränsad uppmärksamhet. Kapaciteten att hantera utmaningar i svåra
länder har ibland saknats, med avtagande organisk tillväxt och
ineffektiva leveransprojekt som resultat. Stängningen och avyttringen
av små icke-lönsamma och icke-strategiska marknader har också fått
begränsad uppmärksamhet, men de har samtidigt fortsatt att generera
administration och kostnader. En tilltagande geografisk spridning och
komplexitet i organisationen kombinerad med orealiserade synergier
mellan några av koncernföretagen har påverkat lönsamheten negativt.

Flera olönsamma kvartal i rad och en oförmåga att skapa förväntat
aktieägarvärde har gjort behovet av en förenkling av
koncernstrukturen och ett tydligare fokus på strategiska och hållbara
marknader och affärsområden uppenbart. En omstruktureringsplan och en
förändring av den strategiska inriktningen är under bearbetning och
ett förslag kommer att presenteras för marknaden i höst.

Nätverkstjänster
Vi har sett en ökning av kundförfrågningar på sistone men förseningar
i kundorder på ny teknik som 5G, DTH och LoRa, där Talkpool har
investerat, har resulterat i lägre intäkter och vinster än väntat.

Talkpools organisation för drift och underhåll i Haiti har sedan
projektets start 2005 levererat tjänster av hög kvalitet till den
lokala operatören Digicel och genererat en stabil inkomst till
Talkpool-koncernen. Kvalitet och driftskompetens var alltid
varumärket för Talkpool Haiti. Efter 12 års leverans av
högkvalitativa tjänster under en ökande press blev behovet av
förnyelse och investeringar i Haiti-verksamheten uppenbart under
förra året. Ett stort förbättringsprojekt med ny organisation,
processer, verktyg har införts och är på god väg. Talkpools
renoveringskostnader ökade under andra kvartalet och totalkostnader
var högre än intäkterna. Det kommer att ta tills slutet av året innan
renoveringsarbetet är fullt genomfört. Detta kommer att följas av nya
möjligheter och projekt från Digicel.

Den pakistanska verksamheten förbättrades avsevärt under andra
kvartalet. De pågående projekten är effektiviserade och lönsamma och
genererade mer bruttoresultat under andra kvartalet i år än i något
annat kvartal sedan förvärvet. I juni överträffade Pakistan
förväntningarna och levererade ett starkt resultat baserat förbättrad
kostnadskontroll.

I juni tecknade Talkpool Pakistan ett strategiskt viktigt serviceavtal
med världens största utrustningsleverantör för underhåll av ett av de
största mobilnäten Pakistan. Ordervärdet uppgår till cirka 620 000
euro per år med ett initialt kontrakt på 360 000 euro för de första
sex månaderna. Detta är det första Managed Services-kontraktet för
Talkpool i Mellanöstern / Pakistan och det kommer att generera
långsiktiga och stabila intäkter. Omfattningen av arbetet och
affärsmodellen liknar dem i O & M-kontraktet med Digicel på Haiti.

Talkpools verksamhet i Nederländerna överträffade budgeten rejält
under andra kvartalet. Talkpools kund Cellnex startade ett projekt
för att konstruera och bygga nya 5G-torn, vilket kommer att generera
orderökningar för Talkpool åtminstone fram till slutet av 2020.
Talkpool traditionella Camouflage-verksamhet i Nederländerna
överträffade också klart förväntningarna i Q2 tack vare den pågående
5G-utrullningen.

IoT
I april la B Meters, en ledande europeisk vattenmätartillverkare, en
stor order på 95 tusen euro på Talkpools IoT-sensorer som är
kompatibla med B Meters mekaniska vattenmätare. B Meters producerar
nästan 2 miljoner vattenmätare per år och trenden går mot att göra
dessa vattenmätare smarta. B Meters har tagit steget mot att göra
sina produkter smarta med Talkpool-teknik och de första leveranserna
gjordes redan under det andra kvartalet. Konceptet att samarbeta med
ledande leverantörer av befintliga "dumma" produkter och apparater
och göra dem smarta är en del av Talkpools strategi och kommer att
vara ett sätt att skapa snabb tillväxt i vår IoT-verksamhet under de
kommande åren. Ett annat exempel på detta är den smarta golvbrunnen
som utvecklats av Talkpool i samarbete med en ledande svensk
golvbrunnssleverantör.

Talkpool och danska DS Energy tecknade ett strategiskt
partnerskapsavtal i juni. Parterna har arbetat tillsammans för att
omvandla DS Energys produktportfölj till att baseras på de senaste
IoT-lösningarna för energibesparingar och via DS Energy når Talkpools
IoT-lösningar nu den danska energimarknaden.

I maj tilldelades Talkpool 270 tusen euro av Horizon 2020-projektet
"Digitala lösningar för vatten: koppling av den fysiska och digitala
världen för vattenlösningar". Projektet fokuserar

I maj tilldelades Talkpool 270 tusen euro från Horizon 2020-projektet
"Digital solutions for water: linking the physical and digital world
for water solutions". Projektet fokuserar på att utveckla lösningar
för vattenhantering i framtidens smarta städer. Talkpool kommer att
bidra med sin expertis inom IoT-lösningar för att utveckla
IoT-tekniken och datasäkerheten i projektet. Projektet kommer att
pågå i fyra år och är en del av Horizon 2020-forskningsprogrammet,
initierat av Europeiska unionen.

Nya strategiska order och en ökande vilja att investera i IoT
bekräftar våra positiva förväntningar på IoT-verksamheten, även om de
riktigt stora orderna ännu inte har börjat komma.

Den planerade omstruktureringplanen (som nämnts i pressmeddelande
2019-08-29) omfattar följande teman:

· Minskning av organisationens komplexitet och ökat fokus
· Öka aktieägarvärdet genom avyttringar
· Skapa ett IoT-råd och en riskkommitté i styrelsen
· Stärka huvudmarknaderna och avyttra små ostrategiska marknader
· Införa en lokal finansieringsmodell som ersätter central
finansiering från huvudkontoret

Valutakursförluster

En mycket betydande anledning till den stora kvartalsnettoförlusten,
var det negative finansnettot på EUR 722 tusen. Finansnettot
inkluderar valutakursförluster, övriga extraordinära finansiella
kostnader och räntor. Valutakursförlusterna utgjorde mer än 50% av
finans netto kostnaderna för perioden.

Talkpool är exponerad mot ett antal valutor genom sina aktiviteter i
olika länder. I varje kvartal, gör Talkpool normalt ekonomiska
orealiserade kursförluster samt kursvinster. Dock bokför Talkpool
endast de orealiserade valutaförlusterna, ej vinsterna, i sina
böcker. Detta för att vara i överensstämmelse med vad Swiss Code of
Obligations föreskriver. Till exempel, om Talkpool äger en $1
tillgång samt har $1 skuld och dollarn sjunker med 10% i värde, är
den ekonomiska förlusten noll, men förlusten som bokförs per Swiss
Code of Obligations 10 cents.

Om Talkpool skulle applicera internationella redovisningsstandarder,
skulle Talkpool inte bara bokföra förluster utan även vinster.
Talkpools orealiserad kursvinster som skulle kunna bokförts för Q2
2019 uppgick till ett uppskattat värde av EUR 197 tusen.

Den största drivkraften för de stora valutaförlusterna i Q2 2019 var
the de extremt stora rörelserna i Pakistanska rupees in samband med
lån från den internationell valutafonden under maj.

3: e kvartalet 2019
I juli vann Talkpool ett kontrakt med ett av Sveriges ledande
fastighetsbolag för att tillhandahålla smart building-lösningar med
flera typer av sensorer till ett nytt stort utvecklingsområde i
Stockholm. Det initiala kontraktet är värt cirka 100 000 euro.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Strömstedt, CEO Tel: +41 79 790 60 40
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk
globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och
smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer
och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats.
Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och
kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB,
+46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs
mer på www.talkpool.com.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/talkpool-ag/r/talkpool-delarsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/14365/2891119/1097189.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.