Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-28

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: Talvivaara on solminut esisopimuksen kaivostoimintaan liittyvien omaisuuserien myymisestä Terrafamelle

Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

28.1.2016

Talvivaara on solminut esisopimuksen kaivostoimintaan liittyvien

omaisuuserien myymisestä Terrafamelle

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara"), Terrafame Group Oy, Terrafame
Oy ja Terrafame Group Oy:n tytäryhtiö Winttal Oy ovat tehneet esisopimuksen,
jossa sovitaan alustavasti Talvivaaran omistamien, Sotkamon kaivoksen
toimintaan liittyvien omaisuuserien kaupan keskeisistä ehdoista. Talvivaaran
myytäviin omaisuuseriin kuuluvat muun muassa Sotkamon kaivoksen
tuotantoprosessissa tarvittava kalkkilaitos, laboratorioliiketoiminta sekä
kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeus. Lisäksi esisopimuksessa
on sovittu laboratorion henkilöstön siirtymisestä Terrafame Oy:n palvelukseen
vanhoina työntekijöinä sekä Terrafame Oy:n mahdollisuudesta rekrytoida
kaivoksella työskenteleviä Talvivaaran avainhenkilöitä.

Esisopimuksen mukaisen järjestelyn toteutuessa Terrafame Oy maksaa
omaisuuserien nettokauppahintana Talvivaaralle yhteensä 3,8 miljoonaa euroa.
Järjestelyn toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, jotka on
kuvattu tarkemmin tämän tiedotteen kohdassa "Aikataulu ja edellytykset
järjestelyn loppuun saattamiselle".

Osana esisopimusta on lisäksi alustavasti sovittu Talvivaaran mahdollisuudesta
tulla myöhemmin Terrafame Oy:n omistajaksi vähintään 10,1 prosentin
omistusosuudella osakkeista ja äänistä, mikäli Talvivaara onnistuu keräämään
sijoitukseen tarvittavat varat. Talvivaara voisi käyttää tätä mahdollisuutta
1.11.2016 - 30.4.2017, jota ajanjaksoa ennen osapuolet sopivat sijoituksen
ehdoista, mukaan lukien sovellettava merkintähinta sekä osakassopimuksen
keskeiset ehdot. Osapuolet voivat sopia myös edellä mainittua omistusosuutta
suuremmasta osuudesta. Terrafame Group Oy voi lunastaa Talvivaaran oikeuden
osakemerkintään ilmoittamalla Talvivaaralle lunastusoikeutensa käytöstä
viimeistään 31.10.2016 ja maksamalla tällöin erillisen 3,8 miljoonan euron
korvauksen Talvivaaralle. Osapuolien tarkoituksena on sopia tarkemmin
Talvivaaran sijoitusoikeuden ehdoista erikseen osana yksityiskohtaisia
sopimuksia laadittavassa osakemerkintäoptiosopimuksessa.

Talvivaaran omaisuuseriä koskevan järjestelyn keskeiset ehdot

Esisopimuksessa on sovittu, että omaisuuseriä koskeva järjestely koostuisi
kahdesta eri vaiheesta:

Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa Terrafame Oy ostaa Talvivaaralta kaivoksen
tuotantoprosessissa tarvittavan laboratorioliiketoiminnan sekä Sotkamon
kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeuden. Laboratorion
henkilöstö siirtyy Terrafame Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
Lisäksi ensimmäisen vaiheen yhteydessä sovitaan kaivoksella toimivien
Talvivaaran avainhenkilöiden mahdollisuudesta siirtyä Terrafame Oy:n
palvelukseen. Omaisuuseriä koskevan järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa
Terrafame Oy maksaa Talvivaaralle kauppahintana 3,8 miljoonaa euroa.

Järjestelyn toisen vaiheen toteutuessa Terrafame Oy ostaa Talvivaaralta
kaivoksen tuotantoprosessissa tarvittavan kalkkilaitoksen. Terrafame Oy
maksaa kalkkilaitoksesta Talvivaaralle kauppahintana 12,5 miljoonaa euroa.
Samassa yhteydessä Talvivaara maksaa Winttal Oy:lle 3,8 miljoonaa euroa
lopullisena ja kertakaikkisena korvauksena Talvivaaraan kohdistuvista
saatavista ja vastuista, jotka siirtyivät Winttal Oy:lle Nyrstar
Sales&Marketing AG:ltä joulukuussa 2015. Nämä saatavat ja vastuut käsittävät
noin 12,8 miljoonan euron suuruisen Talvivaaran takausvastuun liittyen laina-
ja tuotevirtasopimuksen väliaikaiseen keskeytyssopimukseen ja noin 203,4
miljoonan euron suuruisen sinkin tuotevirtasopimuksen päättymiskorvauksen
takausvastuun, jotka näin ollen lakkaavat järjestelyn toteutuessa.

Lisäksi osana kokonaisjärjestelyä Terrafame Group Oy hankkii omistukseensa
Talvivaaraan kohdistuvat, tiettyjen liikepankkien ja Finnvera Oyj:n saatavat,
nimellisarvoltaan yhteensä noin 129,6 miljoonaa euroa. Talvivaaran
yrityssaneerausohjelmaehdotuksen mukaan nämä saatavat ovat saneerausvelkaa,
joille maksetaan yrityskiinnityksen perusteella 7,5 miljoonaa euroa sekä
vakuudettomalle osuudelle noin 1,2 miljoonaa euroa. Järjestelyn toisen
vaiheen toteutuessa Talvivaara suorittaa edellä mainituista liikepankkien ja
Finnveran Oyj:n siirtämistä saatavista Terrafame Group Oy:lle lopullisen
yrityssaneerausohjelman mukaisesti yhteensä 8,7 miljoona euroa.

Kokonaiskauppahinnan sekä Talvivaaran Terrafame-yhtiöille kaikkien edellä
mainittujen saatavien lopullisena ja kertakaikkisena korvauksena maksettavien
suoritusten erotus on siten 3,8 miljoonaa euroa, jonka Terrafame-yhtiöt
maksaa Talvivaaralle nettomääräisenä kauppahintana kaikista siirtyvistä
omaisuuseristä.

Esisopimuksen tarkoittaman kokonaisjärjestelyn toteutuessa Terrafame Oy:lle
siirtyisivät kaikki merkittävät Talvivaaran kassavirtaa nykytilanteessa
tuottavat omaisuuserät. Samalla kuitenkin järjestelyn toteutuminen
mahdollistaisi Talvivaaran yrityssaneerausmenettelyn loppuun saattamisen ja
saneerausohjelmaehdotuksen mukaisten maksusuoritusten suorittamisen
velkojille sekä edesauttaisi olemassa olevien ja mahdollisten uusien
liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.

Järjestelyiden yhteydessä Terrafame-yhtiöt sitoutuvat hyväksymään Talvivaaran
saneerausohjelmaehdotuksessa ehdotetut velkojen leikkaukset sekä olemaan
valittamatta saneerausohjelman vahvistavasta käräjäoikeuden päätöksestä.

Aikataulu ja edellytykset järjestelyn loppuun saattamiselle

Nyt solmittu esisopimus on tiettyjä rajoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta
oikeudellisesti sitomaton ja ehdollinen sille, että järjestelyä koskevat
yksityiskohtaiset sopimukset neuvotellaan loppuun ja hyväksytään kaikkien
osapuolten toimesta viimeistään 3.2.2016 tai muuna osapuolten yhteisesti
sopimana päivänä, jolloin myös järjestelyn ensimmäinen vaihe toteutuisi
lopullisesti.

Järjestelyn toinen vaihe on lisäksi ehdollinen muun muassa Talvivaaran
yhtiökokouksen hyväksynnälle ja Talvivaaran yrityssaneerausohjelman
vahvistamiselle, tavoitteellisesti 30.4.2016 mennessä. Sopimusjärjestelyn
toteutuminen on kokonaisuudessaan ehdollinen sille, että Vaasan
hallinto-oikeudesta lähiaikoina annettavaksi odotettu Nuasjärven purkuputkea
koskeva päätös mahdollistaa Terrafamen kaivostoiminnan jatkamisen.

Ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, että Talvivaara ja Terrafame-yhtiöt
pystyvät onnistuneesti sopimaan järjestelyn edellyttämien yksityiskohtaisten
sopimusten sisällöstä tai, mikäli sanotut sopimukset solmitaan, että niillä
sovittava järjestely pystytään toteuttamaan menestyksekkäästi
kokonaisuudessaan. Jos Talvivaara ja Terrafame-yhtiöt eivät onnistu solmimaan
edellä mainittuja yksityiskohtaisia sopimuksia syystä tai toisesta tai mikäli
järjestelyä ei onnistuta toteuttamaan kokonaisuudessaan, seurauksena on
todennäköisesti Talvivaaran konkurssi, ellei muita vaihtoehtoja ole siihen
mennessä tullut saataville.

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Puh. 020 7129 800

Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

Talvivaara ja Terrafame sopineet omaisuuserien myymisestä
http://hugin.info/136227/R/1981950/726216.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj via Globenewswire

HUG#1981950

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.