Du är här

2017-05-31

Tangiamo Touch Technology AB: Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj 2017

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Tangiamo Touch Technology AB (publ) den 31 maj 2017
beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, följande: Jan Bengtsson
omvaldes till styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Mats Nordahl, Glenn Mörk och Ingemar
Asp. Jimmy Eiterjord omvaldes till styrelsesuppleant. KPMG AB och
Roger Mattsson omvaldes som revisor.

Ersättning till styrelsens ledamöter och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
styrelsearvodet ska uppgå till 3,5 basbelopp till styrelsens
ledamöter, varav 1,5 basbelopp till styrelsens ordförande och ett
basbelopp till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i
bolaget. Arvode till revisor Roger Mattsson på KPMG AB, utbetalas
enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en smärre
ändring av bolagsordningen, beträffande "kallelse" till årsstämma.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2016 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2016 fastställdes och
verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
2016 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny
räkning. Styrelsen förslag att fritt eget kapital, kronor 10 908 775
balanseras i ny räkning.

__________________________________________________________

För mer information, kontakta:

Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post:
mats.nordahl@tangiamo.com

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från
Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom
sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin
gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga
användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella
tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget
hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är
idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även
strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika
affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table
Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska
utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till
expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos
unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på
www.tangiamo.se.

Bolagets aktie ( TANGI ) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tangiamo-touch-technology-ab/r/beslut-vid-arss...
http://mb.cision.com/Main/15612/2277559/682109.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.