Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Tangiamo Touch Technology AB: Bokslutskommuniké januari-december 2018 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Väsentliga händelser oktober - december 2018

· Grosvenor Casinos utökade befintlig order från 4 st spelbord med
vinstdelning till 8 st

· Casino Gran Madrid bekräftade en order på 2 st spelbord med
vinstdelning

· Tangiamos senaste mjukvara blir godkänd för B1(spelbutik) och
B2(spelhall) i Madrid

· Bolaget fick generellt försäljningstillstånd i UK
· Tillstånd för Crystal Roulette godkänns i UK
· Styrelsen beslutade att ta ett brygglån på 3,5 MSEK
Efter räkenskapsårets utgång

· En ny försäljningschef tillträdde den första januari 2019. Vi har
även tillsatt en ny säljare och en person ansvarig för Technical
support och eftermarknad. Totalt är säljorganisationen lika stor som
under 2018 men med nya ansikten och ett tydligare säljfokus.
Omorganisationen lider mot sitt slut.

· En extra bolagsstämma beslutade om att ge styrelsen ett
bemyndigande om att emittera nya aktier.

· I nyemissionen erhöll bolaget under februari 3,75 MSEK före
emissionskostnader.

· Året startade med order och försäljning:
· o Bell Casino, Sverige, 4st spelbord med vinstdelning
· o PiaBella, Nord Cypern, 1st spelbord
· o Salon de Yacht, Paraguay, 1st spelbord med Remote Gaming
· o PEJ, Spanien, 1st spelbord
· o Grosvenor Casinos, UK, Tournament Mode (funktionstillägg)
· Under spelmässan ICE i London den 5-7 feb lanserade Tangiamo tre
nya produkter

· o Crystal Sic Bo
· o Crystal Blackjack
· o Tournament Mode
· ICE blev lyckad, produktportföljen är idag bredare och de nya
produkterna som visades på mässan fick oväntat mycket uppmärksamhet,
vi har fått ett stort antal leads i Europa och Centralamerika.

Bolaget i sammandrag

Oktober-December 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 2 263 (4 404) TSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -4 487 (195)
TSEK

· Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till
-4 883 (200) TSEK

· Resultat per aktie är negativt
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 150 TSEK
Helåret

· Nettoomsättningen uppgick till 8 391 (12 598) TSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -11 104 (-709)
TSEK

· Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till
-15 055 (-3 327) TSEK

· Resultat per aktie är negativt
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 617 (-11
755) TSEK

· Likvida medel uppgick till 1 379 TSEK den 31 december
Under 2017 ökade vi varulagret med 7,4 MSEK vilket påverkade
kassaflödet, under 2018 minskade vi varulagret med 1,5 MSEK.
Genomförande av optionsprogrammet, fler marknadsaktiviteter och
tillståndsarbeten i Spanien under året har bidragit till högre
externa kostnader.

Kommentarer från VD

ICE, London
Spelmässan ICE i februari 2019 var händelserik, det var fantastiskt
roligt att visa ett Tangiamo med ny personal samtidigt som vi
lanserade tre nya produkter. Produktportföljen är idag bredare och de
nya produkterna som visades på mässan fick oväntat mycket
uppmärksamhet.

I nuläget för vi diskussioner och förhandlingar med kasinogrupper som
har sitt säte i, Bulgarien, Dominikanska republiken, Libanon, Nord
Cypern, Paraguay, Ryssland, Schweiz, Spanien, Tyskland och UK.
Ambitionen är att avsluta aktiviteterna tillhörande ICE innan
nästkommande mässa i maj, G2E i Macau. Det blir spännande att ställa
ut Crystal Roulette och Crystal Sic Bo för första gången i Asien.

Under ICE fann vi nya samarbetspartners som delade samma värderingar
och förväntningar som oss vilket ger oss förutsättningar att utveckla
nya marknader. Vi har inte släppt taget om den spanska marknaden,
försäljningstakten i Spanien har ej mött våra förväntningar därav har
vi själva helt tagit över försäljningsaktiviteterna.

Remote Gaming

Landbaserade kasinos har visat stort intresse för våra spelbord med
Remote Gaming, detta innebär att de kan utöka sin verksamhet och öka
spelomsättningen genom att erbjuda sina spelare att spela på kasinot
via tablets från hotellrum, vid en bar, i lounger, på
kryssningsfartyg etc. Fördelarna med Remote Gaming är att det är
applicerbart där Online Gaming existerar idag som ett komplement och
som ett alternativ där Online är förbjudet. En kund i Paraguay är
först ut med order på ett spelbord med Remote Gaming.

Händelser under 2018

I slutet av Q1 tillträdde jag som VD och påbörjade inom kort en
omorganisation på ekonomi- och utvecklingsavdelning vilket avslutades
innan semesterns början. Under semesterperioden bekräftade Grosvenor
Casinos en order på 4st spelbord med vinstdelning varvid de senare
utökade från 4st till 8st spelbord, vilket var jättekul. Grosvenor
Casinos är en av de största aktörerna i UK med sina 55 casinos. Under
samma period mottog vi även en order på 5st spelbord från Efbet
(tidigare Gameprom) i Bulgarien.

Innan semesterperiodens slut klev jag operativt ut på säljsidan
samtidigt som vi internt jobbade med att höja standarden på våra
produkter, vi avslutade Q3 med försäljning av 2 st spelbord till kund
i Frankrike och Västafrika. Försäljningstakten var ej i linje med
våra förväntningar och under Q4 inleddes en omorganisation av
säljavdelningen, vilket avslutades innan julledigheten.

Från börsnotering 2017 tom början av 2018 utvecklades inte företaget i
rätt riktning, därför ändrades strategin vilket krävde en
omorganisation under 2018 för att vi skulle kunna leverera resultat
under 2019. Trots utmaningar under 2018 har vi lyckats att genomföra
en omorganisation, produktifierat befintlig produktportfölj, utökat
produktportföljen och kartlagt tillväxtmarknader.

Fokus 2019

Idag är personalen sammansvetsad, arbetar passionerat och har ett
gemensamt mål, att skapa lönsamhet. Ett stort plus är att vi har
roligt tillsammans på jobbet.

Organisationen är nu redo att bearbeta Syd- och Centralamerika samt ta
ett fast grepp om Europa. Under Q2 kommer vi att skifta fokus mot
Asien i samband med G2E mässan i Macau. Nästa vecka inleder vi med
att åka till Syd- och Centralamerika samt Bulgarien för härligt
fältarbete.

Med stärkt finansiell ställning från nyemissionen vet jag att vi nu
kan genomföra våra planer. Vår ambition är att börja leverera vinst i
år.

Linh Thai, VD
Tangiamo Touch Technology

För mer information

Vänligen kontakta

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-02-21
kl.09:00.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från
Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom
sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin
gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga
användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella
tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget
hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är
idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även
strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika
affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table
Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska
utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till
expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos
unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på
http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel
på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tangiamo-touch-technology-ab/r/bokslutskommuni...
https://mb.cision.com/Main/15612/2745973/995249.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.