Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Tangiamo Touch Technology AB: Delårsredogörelse Januari - Mars 2020

Väsentliga händelser januari - mars 2020

· Trialorder på 1 MSEK från King's Casino, Antigua
· Trialorder på 1 MSEK från Logrand, Mexico
· Tangiamo och RBY Gaming har ingått ett exklusivt
distributionsavtal för Kanada samt New Jersey och Florida i USA.
Avtalet innebär att RBY får rätt att distribuera Tangiamos produkter
under förutsättning att de köper för minst 5 MSEK/år from feb 2020

· Utökning av befintlig order från TCS Macau, ca 0,6 MSEK
· Konvertering av lån på 6,25 MSEK, bolaget därefter skuldfritt
· Tangiamo och CMS Group har ingått ett exklusivt distributionsavtal
för Ryssland och kringliggande marknader. Avtalet innebär att CMS får
rätt att distribuera Tangiamos produkter under förutsättning att de
köper för minst 4 MSEK/år from februari 2020

· Tangiamo får sin första order från CMS i Ryssland, 0,6 MSEK
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Tangiamo förstärker kassan genom 3,5 MSEK konvertibelt lån samt 2
MSEK riktad emission

Delårsredogörelse januari - mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 3 080 (1 509) TSEK motsvarande en
tillväxt om 104%

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till - 835 (- 4 159)
TSEK

· Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till
-1 460 (- 5 221) TSEK

· Resultat per aktie är negativt
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 3 731 TSEK
· Likvida medel uppgick till 5 621 TSEK den 31 mars
VD har ordet

Utfallet från årets första kvartal visar tydligt att bolaget är på
rätt väg. Vi har ökat omsättningen med 1,5 MSEK (104%) i förhållande
till motsvarande period under fjolåret. Samma positiva trend syns i
våra kostnader där övriga externa kostnader och personalkostnader var
totalt 1,7 MSEK lägre än Q1 2019. Rörelseresultatet före
avskrivningar var väsentligt bättre och landade på - 0,8 MSEK (- 4,1
MSEK). Därmed har vår burnrate sänkts betydligt och vi har närmat
oss break-even.

Vi känner att vi med vår nya generation produkter och våra nya
distributörsavtal är starkt positionerade. Trots turbulensen av
Covid-19 står våra distributörer och kunder fast vid sina avtal och
jobbar för fullt för att möta efterfrågan när marknaderna öppnar upp
igen. Om det visar sig att den rådande situationen håller i sig så
finns det förutsättningar att visa upp våra produkter genom mindre
event istället för större mässor. Våra distributörer har kapacitet
att genomföra produktlansering utan att Tangiamo behöver vara på
plats.

Det känns tryggt att kunna stärka kassan i orostider genom ett
konvertibelt lån i kombination med en mindre riktad emission. Vi ser
fortfarande 2020 som vårt genombrottsår, vi har nu en kassa som
räcker året ut och som gör att vi inte behöver dra ned på våra
tillväxtaktiviteter.

Under maj kommer vi att påbörja produktcertifieringen för Quebec i
Kanada, målet är att avsluta testprocessen i juli. Casinobranschen i
Kanada har som målsättning att vara igång i slutet av Q2, vilket
passar vår tidsplan för produktcertifiering väl.

Som en konsekvens av Covid-19 ser casinobranschen nu över hur de kan
förbygga smittspridning. En effektiv åtgärd är att ta bort fysiska
spelmarker från casinon och ersätta dem med elektroniska spelbord som
tex Tangiamos produkter.

Jag ser fram emot att fortsätta leverera positiva nyheter under 2020.

Linh Thai
Verkställande Direktör
Tangiamo Touch Technology

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tangiamo-touch-technology-ab/r/delarsredogore...
https://mb.cision.com/Main/15612/3098032/1236955.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.