Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Tangiamo Touch Technology AB: Delårsredogörelse juli - september 2019

Delårsredogörelse 2019

Juli - September 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 2 154 (1 963) TSEK, vilket
motsvarar en ökning med 10% jämfört med motsvarande period föregående
år.

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1 865 (-2 311)
TSEK

· Resultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till
-3 054 (-3 172) TSEK

· Resultat per aktie är negativt
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 742 (-2
287) TSEK

· Likvida medel uppgick till 14 605 TSEK den 30 september
Jan - September 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 4 708 (6 055) TSEK, vilket
motsvarar en minskning med 22% jämfört med motsvarande period
föregående år

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7 766 (-7 496)
TSEK

· Resultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till
-11 278 (-10 172) TSEK

· Resultat per aktie är negativt
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 302 (-8
421) TSEK

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

Juli - September 2019

· Konvertering av ett brygglån på 3,5 MSEK vilket tillförde bolaget
4 578 028 nya aktier

· Distributör i Dominikanska republiken & Puerto Rico, Grupo
Caribant

· Första serieorder från TCS Macau i linje med ramavtal, ordervärde
ca 1,2 MSEK

· Riktad nyemission om 8,8 MSEK för accelererad leveransförmåga
· Exklusivt avtal för slotmaskiner med Grupo Caribant i Karibien
Oktober 2019

· Beslut vid extra bolagstämma i Tangiamo den 9 oktober

Stämman beslutade att entlediga styrelseledamöterna Jan Bengtsson och
Mats Nordahl samt Jimmy Eiterjord som suppleant. Stämman beslutade
att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill
slutet av nästa årsstämma välja:

·
· Ingemar Asp (omval);
· Staffan Hillberg (nyval);
· Hans Jacobsson (nyval);

Stämman beslutade till styrelsens ordförande i bolaget utse Staffan
Hillberg

· Tangiamo deltog på spelmässan G2E i Las Vegas, inledd förhandling
med distributör för Kanada

VD Ord

Macau Gaming Show, Macau
Den här veckan ställde vi ut på Macau Gaming Show, MGS. Vi har väntat
med en stor spänning på att få se marknadens reaktion på våra
uppgraderade och nya spelbord, vilket var överväldigande positivt och
vi vann Best Product Design på Innovation Award 2019.

Tillsammans med vår distributör Blue Technolgy med bas i Macau kommer
vi direkt efter MGS mässan att välja i vilken ordning våra produkter
ska licensieras i Asien. Majoriteten av den asiatiska marknaden är
reglerad vilket innebär att respektive marknad i Asien kräver någon
form av produktcertifiering. Denna process kan ta mellan ca 2-6
månader.

G2E, Las Vegas
Spelmässan den 15-17 oktober i Las Vegas gick bra, fokus var på kunder
från Latinamerika och merparten av de största kunderna från regionen
besökte vår monter. Nu pågår förhandlingar.

I oktober inledde vi en diskussion med en distributör som har
marknadsnärvaro i hela Kanada och arbetar med de största aktörerna.
Diskussioner pågår och vi hoppas snart kunna kommunicera mer om denna
affär. Kanada har ca 160 kasinos och hundratals spelhallar.

Order & Avtal
Under det tredje kvartalet fick vi en första serieorder från TCS Macau
i linje med vårt ramavtal, ordervärde ca 1,2 MSEK, TCS har lagt order
om totalt ca 1,9 MSEK sedan signeringen av ramavtalet den 5 juni i
år. Ramavtalet innebär både försäljning av nya enheter samt
reservdelsförsörjning under 7 år, till ett värde av ca 1-3,5 MSEK
årligen.

Vår distributör Grupo Caribant för Dominikanska republik och Puerto
Rico har lagt en order på 0,5 MSEK av ett spelbord.

I september beslutade Tangiamo att fördjupa samarbetet med Grupo
Caribant och utveckla en ny produktplattform för slotmaskiner. Det
innebär att Caribant får exklusiv rätt att distribuera Tangiamos
slotmaskiner i Dominikanska republiken och Puerto Rico under
förutsättning att de köper för minst 0.55 MEUR 2019/20 och för 1 MEUR
årligen därefter. Caribant har för avsikt att på kort tid byta ut en
standardslotmaskin som finns i samtliga spelhallar på marknaden.
Caribant kontrollerar idag ca 25 % av den dominikanska marknaden om
totalt 2000 spelhallar. De första prototyperna kommer att levereras
under november i år.

Framtid

Under G2E mässa i Las Vegas var intresset för våra spelbord stort från
den amerikanska marknaden. Nästa steg är att tillsammans med rätt
partner gå in i en eller ett par mindre stater i Amerika för att
korta tiden till marknaden.

Vi på Tangiamo ser framåt att släppa minst två Arcade Games under
nästa år. Idag har vi redan två aktörer inom gambling som väntar med
spänning på att spelen ska släppas. Detta innebär att vi redan nu har
två större aktörer som vill vara med direkt vid introduktion på
marknaden.

I övrigt följer vi vår försäljningsstrategi gällande Latinamerika,
Asien och Afrika. Vi hoppas och tror att 2020 blir vårt stora
genombrottsår.

Linh Thai, Verkställande Direktör
Tangiamo Touch Technology AB

För mer information Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-11-15
kl. 09.00

Tangiamo i korthet Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt
företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First
North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom
Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch
teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns
installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30
länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.com.
Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3,
Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tangiamo-touch-technology-ab/r/delarsredogore...
https://mb.cision.com/Main/15612/2962346/1141907.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.