Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Tangiamo Touch Technology AB: Första order Slotmaskin med SicBo

Tangiamo Touch Technology AB ("Tangiamo" eller "Bolaget") har fått en första order på sin Slotmaskin med Sicbo från Pefaco i Burkina Faso. Leverans sker i slutet på Q4 alternativt under Q1 2022. Ordern är värd ca 16 000 euro.

Förutom att vara den första SicBo slotten är Pefacos nya cashless system integrerat vilket underlättar kommande order från Pefaco koncernen och ger en högre produktmarginal. Om produkten blir väl mottagen av spelarna finns goda möjligheter till volymorder i regionen.

Pefaco International PLC med säte på Malta finns representerade i 9 länder med ca 900 kasinos och gaming halls under varumärket Lydia Ludic. Merparten av verksamheten finns i Västafrika.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se,tel. 08-503 000 50.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-03 kl 08:55.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Författare Cision