Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Tangiamo Touch Technology AB: Halvårsrapport jan-juni 2019

Halvårsrapport 2019

Januari - Juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 2 554 (4 092) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -5 894 (-5 353)
TSEK

· Resultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till
-8 200 (-6 963) TSEK

· Resultat per aktie är negativt
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 560 (-3
402) TSEK

· Likvida medel uppgick till 158 TSEK den 30 juni
· Likviden från emissionen i juni 2019 inkom efter periodens slut,
juli månad

April - Juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1 045 (1 650) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2 027 (-3 182)
TSEK

· Resultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till
-3 280 (-3 993) TSEK

· Resultat per aktie är negativt
Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

April - Juni 2019

· Utökat vinstdelningsavtal med Bell Casino, totalt 25 spelbord
· Första order på spelbord med Remote Gaming, Paraguay
· Sålt ett första spelbord, Nordcypern
· Order med vinstdelning, Magic Bet i Bulgarien
· Tangiamo slöt ett ramavtal med Lydia Ludic, Pefaco International
PLC

· Tangiamo slöt ett ramavtal med TCS John Huxley, i samband med
signeringen av avtalet la TCS en order på 0,5 MSEK

· Patentansökan Gaming Bridge lämnades in, systemlösning för Online
& Remote. Lösningen är kompatibel med spelbord från alla leverantörer
på marknaden

· Tangiamo etablerar sig i Mexico, spelbord kommer att installeras
för utvärdering under 3-6 månader. Initialt ordervärde om
utvärderingen går bra är 3,6 MSEK

· Förträdesemissionen i juni tecknades till 104%, 8,57 MSEK
Juli-Augusti 2019

· Brygglånet på 3,5 MSEK konverterades till aktier under juli och
augusti på långivarnas begäran

· Ny försäljningspartner i Asien, Dynamic Partners International Ltd
· Första serieorder från TCS Macau i linje med ramavtal, ordervärde
1,2 MSEK

· Ny distributör, Grupo Caribant S.R.L i Dominikanska republiken och
Puerto Rico, i samband med överenskommelsen la distributören en order
på ett demospelbord för ca 0,5 MSEK samt tar kostnaden på ca 0,5 MSEK
för företag- och produktregistrering för Tangiamos räkning i
Dominikanska republiken.

VD Ord

Jag vill börja med att hälsa Tangiamos nya aktieägare välkomna samt
tacka våra trogna aktieägare för fortsatt förtroende.

Andra kvartalet 2019
Vi har under årets andra kvartal lyckats exekvera vår plan och
signerat fler ramavtal, vilket vi har fortsatt med under det tredje
kvartalet där vi nu har nya samarbetspartners i Asien och Karibien.
Ramavtalet med TCS John Huxley är ett kvitto på att vi är på rätt
väg, sedan avtalet signerades, den 5 juni, har TCS lagt order om
totalt 1,7 MSEK. Ramavtalet innebär både försäljning av nya enheter
samt reservdelsförsörjning under 7 år, till ett värde av minst ca
1-3,5 MSEK årligen. Under 2019 lanserade vi en uppdaterad version av
ADR enheten vilket gör att vi befinner oss i en leveransfas där ca
500 enheter kommer att bytas ut i närtid, vilket sedan kommer att ske
kontinuerligt var tredje år. Vi har i dagsläget levererat totalt 20
enheter och har produktionskapacitet att leverera hundratals enheter
per månad.

I juni inledde vi ett samarbete med tre casinogrupper i Mexiko -
Playcity, Casino Central och Casino Palace. Installationen av
spelborden för utvärdering under 3-6 månader kommer att ske under
fjärde kvartalet där ett initialt ordervärde, om utvärderingen går
enlig plan, uppskattas till 3,6 MSEK.

Oreglerade marknader
Vi fortsätter att fokusera på oreglerade marknader, detta för att ta
marknadsandelar och växa med marknaden. Innan semesterperioden
startade var jag tydlig med att vi primärt kommer att sikta in oss på
Syd- & Centralamerika och delar av Asien, där tillväxten finns.
Utfallet av denna plan har börjat synas under det tredje kvartalet, i
form av en nya partners.

Vi har under sommaren lyckats finna rätt partner i Asien, Dynamic
Partners International Ltd leds av en veteran inom spelbranschen,
Harmen Brenninkmeijer. Även i Karibien efter periodens utgång har vi
på kort tid fått en distributör för Dominikanska republiken och
Puerto Rico. Vår distributör Grupo Caribant S.R.L avviker positivt
från normen på marknaden genom att i samband med överenskommelsen
lägga en order på ett demospelbord för ca 0,5 MSEK samt ta kostnaden
på ca 0,5 MSEK för företags- och produktregistrering för Tangiamos
räkning i Dominikanska republiken. Samtliga produkter vi levererar
till Dominikanska republiken kommer att vara förberedda med Gaming
Bridge. Grupo Caribant äger själv ett 40-tal gaming halls och har
idag licens för Online gaming. Vi positionerar oss för att aktivera
Gaming Bridge genom licenshantering när vår distributör är redo att
ta steget mot Remote och Online.

Ett bolag i ständig utveckling
Under sommaren har vi på Tangiamo designat om Crystal plattformen för
att möjliggöra byte av spel på samma plattform. Idag är Crystal
plattformen kompatibel med kasinospel, Arcade Games och Sports
Betting. Detta innebär att vi kan erbjuda kund fler än ett
användningsområde vid investering av nya spelmaskiner, något som vi
anser är en tydlig edge på marknaden idag. Den uppdaterade
plattformen gör det möjligt för oss att outsourca en del av
monteringen i år.

Utfallet från omstrukturering på personalsidan kommer att synas under
hösten då personalkostnaden går från ca 1 MSEK/månad till ca 0,8
MSEK/månad. Resultatet av detta är ett mindre team med rätt kompetens
som kan leverera mer än vad vi kunde tidigare.

Framtid
Vi har möjlighet att ställa ut fler spelbord med vinstdelning, det
enda som begränsar oss idag är mängden kapital vi kan binda. Vi
bibehåller leveranstakten enligt plan om ett spelbord per månad, men
ambitionen är att öka leveranstakten, något vi är redo för när vi får
utrymme.

Under hösten kommer vi framförallt att fortsätta bearbeta
tillväxtmarknader i jakt på fler referenskunder, vilket kommer sprida
risken och leda till en jämnare orderingång och större kundbas.
Tangiamo har idag en stor innovativ förmåga och rätt kompetens vilket
bland annat visar sig genom avtalet med Grupo Caribant i Dominikanska
republiken, där våra större konkurrenter fått avslag trots betydligt
bättre villkor.

Sammantaget så visar vi nu att Tangiamo är på helt rätt väg för en
resa framåt mot ökad tillväxt.

Linh Thai,
Verkställande Direktör
Tangiamo Touch Technology

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-08-29
kl. 09.00

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i
Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North och arbetar
främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har
patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell
identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon,
spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information
om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är
föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W
Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email.
ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tangiamo-touch-technology-ab/r/halvarsrapport...
https://mb.cision.com/Main/15612/2890996/1097069.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.