Du är här

2017-08-25

Tangiamo Touch Technology AB: Halvårsrapport januari - juni 2017

Sammanfattning 1 januari - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 5 575 (855) TSEK, vilket motsvarar
en ökning med 552% jämfört med första halvåret 2016.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -893 (-809)
TSEK.

· Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till
-2 257 (-2 215) TSEK. Resultatet påverkas av att organisationen
expanderat med en ökning i personalkostnader om ca. 2,2 MSEK jämfört
med första halvåret 2016.

· Resultat per aktie är negativt.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 293 TSEK.
· Likvida medel uppgick till 18 347 TSEK per den 30 juni.
Väsentliga händelser under perioden

En första nyemission som avslutades i februari 2017 tillförde bolaget
9,99 Mkr.

Bolaget noterades därefter på Nasdaq First North den 6 april 2017. I
samband med noteringen genomfördes ytterligare en nyemission till
befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.
Emissionen övertecknades till 134% och tillförde bolaget sammanlagt
26,2 Mkr före emissionskostnader.

Tangiamos spelbord godkändes av spelmyndigheten i Holland i april
2017. Efter detta har flera installationer gjorts på kasinon
tillhörande det statliga Holland Casino.

De första borden på den franska marknaden har installerats hos
kasinogrupperna Groupe Lucien Barrière och Groupe Partouche.

Tangiamo har skrivit ett exklusivt distributionsavtal för den spanska
marknaden med PEJ som utgör del av Valisa Group.

Tangiamo har under perioden förstärkt produktionsorganisationen, bland
annat genom rekrytering av en ny produktionschef.

Händelser efter periodens slut

Tangiamo har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för 9 länder på
Balkan med Casino Flex Systems International.

Tangiamo har fram till augusti levererat mer än 130 ADR-enheter för
tärningsigenkänning till kasinon tillhörande Las Vegas Sands i Macao.

Kommentarer från VD

Tangiamo Touch Technology noterades den 6 april på Nasdaq First North.
I samband med noteringen gjordes en nyemission som tillförde bolaget
26,2 Mkr. Emissionen övertecknades till 134%.

Detta förtroende från investerarna har gjort det möjligt för oss att
förstärka vår försäljningsorganisation, både genom nya lokala
distributörer och utökade resurser till egen direkt försäljning. Det
har också gjort det möjligt att understödja försäljningen genom
processer för myndighetstillstånd på nya marknader.

Fokus är initialt på viktiga marknader i Sydeuropa och Centraleuropa
där roulettespelet är dominerande, vilket skapar speciellt goda
förutsättningar för våra spelprodukter. I Frankrike har de första
installationerna av spelbord gjorts på kasinon som tillhörs de stora
kasinogrupperna Groupe Lucien Barrière och Groupe Partouche som
tillsammans driver 90 kasinon i Frankrike och grannländer.
Mottagandet från spelarna har varit mycket positivt.

I Spanien har ett samarbete etablerats med en ny distributör, PEJ, som
är del av Valisa Group som också driver ca 80 egna spelhallar och är
delägare i ytterligare ca 40 stycken. Spaniens så kallade B-marknad
består av nära 3000 spelhallar och bingohallar. På denna och andra
marknader bestående av mindre spelinrättningar finns goda möjligheter
att introducera en ny affärsmodell där bord installeras på
vinstdelning, vilket kommer att skapa kontinuerliga intäkter för
bolaget.

Försäljningsorganisationen har också förstärkts i Tyskland, Österrike
och Schweiz genom rekrytering av egen personal med omfattande
erfarenhet av dessa marknader. Bolaget fortsätter också samarbetet
med två av världens allra största kasinokoncerner, Las Vegas Sands
och Carnival Cruises, och har visat att det kan möta de mycket höga
krav på service och support från dessa stora aktörer.

Bolaget har också inlett en process för att förstärka
produktionsorganisationen för att på ett effektivt sätt kunna hantera
de väsentligt större försäljningsvolymer som vi förväntar oss i
slutet av 2017 och under 2018, till exempel genom rekrytering av en
ny produktionschef med bakgrund inom produktion på SKF.

Tangiamo utvecklar kontinuerligt nya spelprodukter, speciellt nya spel
och versioner av spel riktade mot nya marknader, exempelvis i Asien
och Nordamerika. I en parallell process byggs en grund för helt nya
affärsområden inom onlinespel och touchteknologi som kan skapa en bas
för större tillväxt på något längre sikt. Medlen från nyemissionen
tillåter rekrytering av mycket kvalificerad personal inom dessa
områden.

De nya möjligheter som skapats under första delen av 2017 gör att vi
ser med tillförsikt fram emot resten av 2017 och 2018 med en avsevärd
ökning i omsättning.

Mats Nordahl
VD Tangiamo Touch Technology AB

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden
finns på bolagets hemsida www.tangiamo.se

Kommande finansiella rapporter

Tremånadersrapporten Q3 2017 publiceras den 24 november 2017.
Bokslutskommuniké 2017 publiceras den 27 februari 2018.
Ordinarie årsstämma hålls den 31 maj 2018.

För mer information, kontakta:

Mats Nordahl, VD, tel: 0730-79 42 94, e-post:
mats.nordahl@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-08-25
kl. 13:30.

Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från
Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom
sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin
gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga
användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella
tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget
hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är
idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även
strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika
affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table
Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska
utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till
expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos
unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på
www.tangiamo.se.

Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tangiamo-touch-technology-ab/r/halvarsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/15612/2333671/714045.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.