Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Tangiamo Touch Technology AB: Tangiamo genomför emission

Styrelsen i Tangiamo har beslutat att med stöd av bemyndigande från
extra stämman den 21 januari 2019, genomföra en företrädesemission om
ca 8 MSEK, samt ytterligare 1 MSEK i övertilldelning i form av en
riktad emission. Teckningsförbindelser om 1,3 MSEK kommer från
styrelse, ledning och huvudägare. Kursen är fastställd till 0,65 SEK.

Kapitalanskaffningen genomförs för att kunna intensifiera arbetet mot
större aktörer på marknaden som har en längre försäljningscykel, samt
säkra affärer som ger Tangiamo utrymme att expandera på
tillväxtmarknader.

Bolaget har tidigare erhållit ett kortfristigt brygglån från externa
investerare om 3,5 MSEK. Lånets förfallodatum har förlängts till den
31 december 2019. Det tidigare förfallodatumet var 30 juni 2019.

"Under första kvartalet 2018 tillsattes jag som VD för att strukturera
om företaget och få in Tangiamo på rätt bana, en bana med ökat fokus
på att skapa lönsamhet och aktieägarvärde. Vi har nu lagt om vår
försäljningsstrategi, och kan konstatera att den fungerar, men denna
skapar kortsiktigt ett kapitalbehov innan dess vi blir
kassaflödespositiva.

Vi ser nu en ökad efterfråga på våra produkter på oreglerade
marknader, samtidigt fortsätter vi att skriva vinsdelningsavtal som
på lång sikt är bra för kassaflödet. Bådadera belastar dock
kassaflödet kortsiktigt, samtidigt som lansering för vår nya skalbara
produkt som riktas mot större aktörer, Gaming Bridge, först förväntas
lanseras under tredje kvartalet 2019.

Vi väljer därför nu att genomföra en emission för att säkerställa
Tangiamos kapitalbehov. Jag, och resten av ledningen, ser med
tillförsikt inför Tangiamos fortsatta resa varför vi valt att teckna
1,3 MSEK". säger Linh Thai VD på Tangiamo Touch Technology.

Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen är registrerad som
aktieägare i Tangiamo äger företrädesrätt att teckna aktier i den
förestående Företrädesemissionen. För en (1) befintlig aktie erhålls
en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter att teckna en
(1) ny aktie. Även allmänheten ges möjlighet att delta i Erbjudandet.

+----------------------------+----------------------------+
|(prel.) Teckningsperiod |27 maj - 12 juni 2019 |
+----------------------------+----------------------------+
|(prel.) Avstämningsdag |24 maj 2019 |
+----------------------------+----------------------------+
|Emissionsbelopp |Ca 8,23 MSEK |
+----------------------------+----------------------------+
|Emissionskurs |0,65 SEK. Courtage utgår ej.|
+----------------------------+----------------------------+
|Emissionsvolym |12 663 858 stycken |
+----------------------------+----------------------------+
|Övertilldelning - belopp |1 MSEK |
+----------------------------+----------------------------+
|Övertilldelning - volym |1 538 461,54 |
+----------------------------+----------------------------+
|Pre money värdering |Ca 16,4 MSEK |
+----------------------------+----------------------------+
|Antal aktier före emissionen|25 327 715 st |
+----------------------------+----------------------------+
|Handelsplats |Nasdaq First North |
+----------------------------+----------------------------+

Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om
teckningsåtagande, samt memorandum och folder kommer att
offentliggöras på bolagets (www.tangiamo.com) respektive hemsidor
senast i samband med att teckningstiden inleds.

Göteborg Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i
kapitalanskaffningsprocessen.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangaimo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-04-25
kl. 10:20.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från
Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom
sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin
gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga
användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella
tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget
hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är
idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även
strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika
affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table
Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska
utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till
expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos
unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på
www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på
Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email ca@gwkapital.se, tel. 08-503
000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tangiamo-touch-technology-ab/r/tangiamo-genom...
https://mb.cision.com/Main/15612/2796560/1031705.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.