Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

TargetEveryOne: Delårsrapport januari - mars 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2016

Första kvartalet

* Nettoomsättningen uppgick till 23,6 (3,2) Mkr
* Resultat före avskrivningar och extraordinära poster -1,7 (-10,2) Mkr
* Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-10,2) Mkr
* Resultat före skatt uppgick till -7,9 (-10,7) Mkr.
* Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,30 (-1,40) kr
* Konvertibellån på 18 Mkr som netto tillfört 8,5 Mkr
* Erbjudande till ViaNetts minoritetsägare att sälja sina innehav

VD har ordet

Små steg åt rätt håll

Årets första kvartal har innehållit flera förändringar. Ett VD-byte kan i
många fall signalera att något nytt är på gång. Jag vill dock betona att vi
fortsätter på den väg som min företrädare slog in på. Mina visioner är inte
nämnvärt annorlunda. En bakgrund inom finans och som controller kommer att
prägla mina beslut. Fokus kommer att vila på att uppnå positivt operativt
kassaflöde och därmed få en stadigare grund att stå på. Jag vill ha ordning
och reda och en modern styrning av verksamheten. Vi är inte där ännu.

Marknaden utvecklas åt rätt håll. Efterfrågan på den typ av tjänster som vi
erbjuder ökar och volymen sända SMS stiger stadigt. Vi slår återkommande
all time high. Det ökade intresset märks framför allt i vår
säljorganisation som arbetar under högtryck. Vår utmaning ligger i att
konkretisera säljtrycket i ökade intäkter. Det gör vi bäst genom att hjälpa
våra kunder igång och få dem att börja använda våra tjänster.

Under 2015 förvärvades en majoritetspost i ViaNett AS. Detta välskötta
lilla bolag besitter en stor kunskap inom traditionella SMS-tjänster och
med över två tusen kunder blir det ett utmärkt komplement till
TargetEveryOne. I början av mars lämnades ett erbjudande till
minoritetsägarna i ViaNett att sälja sina innehav till TargetEveryOne. Som
betalning får de ett konvertibelt skuldebrev samt aktier TargetEveryOne.
Hittills har de flesta accepterat och när våra nya innehav är registrerade
i aktieboken så äger TargetEveryOne över 90 procent.

Utfallet för Q1 visar en omsättning på 23,2 Mkr vilket kan se magert ut vid
första anblicken. Värt att notera är att vi numera nettoredovisar alla våra
intäkter. Rörelseresultatet är oberoende av om vi nettoeller
bruttoredovisar men en nettoredovisning ger en korrektare bild av
verksamheten.

Kostnadsmässigt har vi under de senaste fem kvartalen arbetat hårt med att
anpassa vår kostnadsmassa efter vår bruttovinst. Det är i första hand de så
kallade operativa kostnaderna som minskats, dvs kostnader för personal,
sälj- och marknadskampanjer, lokaler och administration. Dessa kostnader är
inte direkt kopplade till intäktsvolymerna.

Vi ser ännu bara delvis resultatet av samordningsvinsterna från samgåendet
med ViaNett. Bedömningen är att detta synliggörs i sin helhet under andra
halvåret 2016.

Under kvartalet har vi tagit upp ett konvertibellån på 18 Mkr. Detta har
tillfört verksamheten 8,5 Mkr kassaflödesmässigt medan resterande belopp
avser kvittningar av kortfristiga lån och övriga kortfristiga skulder.
Konvertibellånet löper på två år till årlig ränta på 12 procent.
Konvertibeln kan kvittas mot aktier i TargetEveryOne till nominellt värde.

Stockholm maj 2016
Jan Benjaminson VD

Händelser efter kvartalets utgång
Styrelseledamoten, Tore Holm, lämnade på eget initiativ styrelsen och har
undanbett sig omval.

Kommande rapporter
Delårsrapport januari - juni 2016; 2016-08-16
Delårsrapport januari - september 2016; 2016-11-11

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:
Jan Benjaminson, +46 70-666 93 88,
jan@targeteveryone.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Delarsrapport Q1 2016.pdf

Om TargetEveryOne
TargetEveryOne hjälper företag att på en strategisk nivå bygga bättre
mobila kundrelationer och öka försäljningen med en användarvänlig och
effektiv molntjänst. Bolaget, noterat på Nasdaq First North Sweden,
startade i den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har nu kunder och
partners i över 80 länder. Dotterbolaget ViaNett är en ledande leverantör
för SMS baserade tjän- ster till företag som med TargetEveryOnes teknologi
ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet. Bland kunderna finns Nespresso,
Norwegian och Vita.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.