Du är här

2017-05-24

TargetEveryOne: TargetEveryOne avyttrar ViaNett AS till Link Mobilty Group ASA

TARGETEVERYONE AVYTTRAR VIANETT AS TILL LINK MOBILTY GROUP ASA

Link Mobility Group ASA (LINK), en av Europas ledande och snabbast växande leverantör av mobila meddelanden och mobila tjänster inom Business-To-Consumers (B2C), har idag undertecknat ett Term Sheet avseende förvärv av ViaNett AS och Sendega AS.

LINK avser att förvärva samtliga aktier i ViaNett av TargetEveryone AB.

ViaNett grundades 1998 och är etablerade i norska Moss och har fem anställda. Bolaget har över 1 100 kunder i de nordiska länderna och förväntas under 2017 omsätta 94 miljoner NOK. Under 2014 förvärvade ViaNett konkurrenten Sendega AS och för knappt två år sedan förvärvade TargetEveryone en majoritetspost i ViaNett.

Som en del i transaktionen ingår att LINK ger en exklusiv rättighet till TargetEveryone och dess partners att köpa SMS-tjänster under en fyraårs period.

"Vi vill fokusera på vår globala strategi och bli ännu starkare inom kärnverksamheten," säger Björn Forslund CEO på TargetEveryone. "I och med denna affär får vi mer resurser till att vinna marknadsandelar för vår skalbara lösning inom Insight driven 1 to 1 Marketing."

"Vi är väldigt nöjda med att kunna kommunicera förvärvet av ViaNett och Sendega. Genom affären stärker LINK sin position på den norska och svenska marknaden och breddar samtidigt de mobila tjänsterna. Efter förvärvet kommer LINK ha totalt 7 400 företagskunder som alla erbjuds effektiva tjänster och lösningar för mobil interaktivitet med sina kunder och användare," säger Arild E. Hustad, CEO på LINK.

Köpeskillingen uppgår till 93,5 miljoner NOK, exklusive kassa och bank samt på skuldfri bas, och med ett för verksamheten beräknat normalt arbetande kapital. Värderingen bygger på ett beräknat EBITDA för ViaNett på 17 miljoner NOK för helåret 2017 gånger en faktor 5,5. Värderingen kan komma att justeras om det uppstår skillnader mellan det beräknade och verkliga EBITDA efter periodens utgång.

Köpeskillingen kommer betalas i tre delar:
- 1/3-del betalas kontant vid affärens genomförande
- 1/3-del betalas via aktier i LINK till kursen som gäller för tidpunkten för avtalets offentliggörande på Oslo Stock Exchange
- 1/3-del betalas löpande under en tvåårsperiod genom amortering av ett skuldebrev. Räntan uppgår till 4,75% per år och betalas månadsvis.

LINK har en solid kassa baserat på ett positivt kassaflöde från verksamheten och ett obligationslån på 50 miljoner EURO som erhölls i februari 2017. Kontantdelen i överenskommelsen kommer att vara helt finansierad via LINKs egna tillgångar samt obligationslånet.

Affären beräknas slutföras den 30 juni 2017

Stockholm 2017-05-24

För mer information, kontakta
Björn Forslund, CEO TargetEveryone, bjorn@targeteveryone.com mailto:bjorn@targeteveryone.com +47 484 83 838

Siw Ödegaard, IR-kontakt LINK, siw.odegaard@linkmobility.com mailto:siw.odegaard@linkmobility.com +47 95 75 98 48

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Pressrelease 2017-05-24.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20398

Denna information är sådan information TargetEveryOne AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl 14.45.

Om TargetEveryOne
TargetEveryOne är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryOne kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Stockholm, Oslo, Moss, Lisabon och indiska Chandigarh.
www.targeteveryone.com http://www.targeteveryone.com

Om ViaNett AS
ViaNett är specialist på mobila meddelanden och mobila betalningar och har en stark kundportfölj i Norge och Sverige med över 1 100 företagskunder. ViaNett är störst i Norge på donationer via SMS och har under de senaste åren haft en stabil organisk tillväxt i både intäkter och lönsamhet.
www.vianett.no http://www.vianett.no

Om LINK Mobility Group ASA
LINK är en av Europas ledande och snabbast växande leverantörer av mobila meddelanden och mobil service i segmentet B2C. LINK har en stark tro på den styrka som finns i mobil interaktivitet mellan företag och konsumenter och har utvecklat en bred portfölj av attraktiva lösningar för att möta den växande efterfrågan och marknadstrenderna.

LINK har huvudkontor I Oslo och kontor I Bergen, Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Kolding, Tampere, Helsingfors, Madrid, Hamburg, Riga och Tallin.

LINK hade en stark tillväxt förra året både i termer av intäkter och vinst. Under 2016 producerade LINK 3 miljarder mobila meddelanden till 6 300 kunder. Pro forma var intäkterna 1 miljard NOK och ett justerat EBITDA på 122 miljoner NOK.
www.linkmobility.com http://www.linkmobility.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55
691 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se http://www.mangold.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.