Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Taurus Energy: Bokslutskommuniké Taurus Energy AB (publ)

Perioden 1 september 2016 - 31 augusti 2017

Fjärde kvartalet juni - augusti 2017

Koncernen

Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till - kSEK

Resultat före skatt -1 588 kSEK

Moderbolaget

Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till - kSEK

Resultat före skatt -1 477 kSEK

Perioden september 2016 - augusti 2017

Koncernen

· Nettoomsättning under perioden september 2016- augusti 2017
uppgick till - kSEK

· Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 9 kSEK
· Resultat före skatt -6 235 kSEK
· Summa eget kapital uppgick till 16 427 kSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 6 619 kSEK vid periodens slut.
Moderbolaget

· Nettoomsättning under perioden september 2016- augusti 2017
uppgick till - kSEK

· Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 9 kSEK
· Resultat före skatt -5 409 kSEK
· Summa eget kapital uppgick till 40 839 kSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 6 482 kSEK vid periodens slut.
Resultat och ställning

Intäkterna avser bidrag från EU-kommissionen i projektet 2GBIOPIC,
utbetalningen av EU-medel har periodiserats i relation till
upparbetade kostnader. Resultat efter skatt för koncernen för helåret
2016/2017 uppgick till - 6 235 kSEK eller -0,07 kr per aktie. Antal
utestående aktie per den 31 augusti 2017 var 3 974 310 A-aktier och
82 110 913 B-aktier, totalt 86 085 223 aktier.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2016/2017.

VD-kommentar

"Utvärderingen i full skala var ett stort steg för Taurus och vi ser
fram emot vidare arbete tillsammans med Quad County Corn Processors
och Syngenta för kommersiell implementering av XyloFerm® i
Cellerate™-processen"

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är
att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete
kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal
överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal
internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat
på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Utvärdering i industriell skala hos Quad County Corn Processors
färdigställd

Våren/sommaren 2017 planerades och genomfördes en utvärdering av
XyloFerm i industriell skala (ca 1,5 miljoner liter per fermentor) i
Quad County Corn Processors etanolfabrik i Galva, Iowa. Substratet
var s.k. stillage (drank) från Cellerate™-processen vars syfte är att
extrahera etanol ur majskärnans fiberkomponent. Försöken
färdigställdes i augusti månad och resultaten visade att XyloFerm
framgångsrikt omvandlar både C6-socker och xylos till etanol under
industriella förhållanden.

Lallemand Biofuels & Distilled Spirits, Kanada, producerade och
levererade sammalagt 18 ton av XyloFerm i stabiliserad flytande form
till fabriken i Galva, vilket gav tillfälle att utvärdera
produktionsprocessen i full skala där några områden för optimering
identifierades.

Energimyndighetsprojekt

Taurus Energy har under perioden ansökt om medel från
Energimyndigheten för ett projekt inriktat på processekonomi. Beslut
förväntas runt årsskiftet 2017/2018.

Diskussioner med enzymleverantörer

Taurus har inlett diskussioner med ledande enzymleverantörer för att
kunna hjälpa potentiella användare av XyloFerm med optimala
enzymformuleringar att använda i kombination med XyloFerm. Då enzym
och jäst är vitala delar av processen bör närmare samarbete mellan
jäst- och enzymleverantörer gynna samtliga aktörer.

Brasilien

Det brasilianska teknologicenter som Taurus Energy samarbetar med har
skurit ner på sitt program för andra generationens etanolproduktion.
I skenet av detta, den höga regulatoriska tröskeln för modifierade
organismer i Brasilien, samt bolagets nuvarande fokus på
1,5G-marknaden har Taurus Energy beslutat att i nuläget inte förnya
utvärderingsavtalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

FDA/AAFCO

Taurus mottog den 13 oktober kommunikation från FDA (US Food and Drug
Administration) om den ansökan för marknadsgodkännande som
registrerades i december 2015, med krav på kompletterande data och
förtydliganden. Taurus kommer att tillsammans med bolagets
regulatoriske konsult Dr. David Glass utarbeta en plan för att
producera efterfrågad data och besvara de frågor som ställts.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Årsredovisning finns tillgänglig på Aktietorgets hemsida nedanstående
datum. Årsstämma äger rum i Göteborg den 8 december 2017.

Årsredovisning 2016/2017 10 november 2017

Årsstämma 8 december 2017

Kvartalsredogörelse första kvartalet 19 januari 2018.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454
74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/taurus-energy/r/bokslutskommunike-taurus-energ...
http://mb.cision.com/Main/11539/2371860/739022.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.