Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

Taurus Energy: Kvartalsrapport Q1 Taurus Energy AB (publ)

Första kvartalet sept - nov 2018

Koncernen

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (-) kSEK

Resultat före skatt, -1 700 (-1 484) kSEK

Moderbolaget

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (-) kSEK

Resultat före skatt, - 1 484 (-1 370) kSEK

Perioden september 2018 - november 2018

Koncernen

· Nettoomsättning under perioden september 2018- november 2018
uppgick till - (-) kSEK

· Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till - (-)
kSEK

· Resultat före skatt -1 700 (-1 484) kSEK
· Summa eget kapital uppgick till 16 577 (14 943) kSEK vid
periodens slut.

· Likvida medel uppgick till 6 754 (5 210) kSEK vid periodens slut.
Moderbolaget

· Nettoomsättning under perioden september 2018- november 2018
uppgick till - (-) kSEK

· Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till - (-)
kSEK

· Resultat före skatt -1484 (-1 370) kSEK
· Summa eget kapital uppgick till 41 783 (39 469) kSEK vid
periodens slut.

· Likvida medel uppgick till 6 446 (5 054) kSEK vid periodens slut.
Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen för första kvartalet 2018/2019 uppgick före
skatt till -1 700 kSEK eller -0,02 kr per aktie. Antal utestående
aktie per den 30 november 2018 var 4 460 112 A-aktier och 88 216 606
B-aktier, totalt 92 676 718 aktier, samt 1 000 000 utestående
teckningsoptioner.

VD-kommentar

Vi har under perioden fokuserat på ett av våra nya projekt med en
intressent från fordonsindustrin och samlat de kompetenser vi behöver
för att leverera önskade resultat, och experimentellt arbete har
inletts.

Efter periodens utgång mottogs besked från amerikanska patentverket
att vår ansökan om skydd för Bolagets mest relevanta stammar är klar
att godkännas, men att de mer ambitiösa kraven i samma ansökan
behöver ytterligare dokumentation. Jag är nöjd med utfallet, skydd
för de specifika stammarna är absolut nödvändigt.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är
att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete
kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal
överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal
internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat
på Spotlight Stock Market. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under första kvartalet

Bolaget mottog under perioden material från tidigare nämnd intressent
i fordonsindustrin och påbörjade experimentellt arbete i samverkan
med Lunds Tekniska Högskola. Arbetet syftar till att identifiera den
mest värdeskapande metoden för förbehandling, hydrolys och
fermentation med avseende på etanolutbyte och sekundära produkter.

Bolaget kommer att söka offentliga medel tillsammans med partners från
processindustrin för att genomföra projektet med bästa möjliga
förutsättningar.

Vidare experiment har utförts med Quad County Corn Processors material
för att finna rätt förhållanden för god etanolproduktion och hög
foderkvalitet. En ny partner med lång erfarenhet av omvandling av
cellulosa till etanol har knutits till projektet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Taurus Energy mottog efter periodens utgång föreläggande från det
amerikanska patentverket (USPTO) angående Bolagets senaste
patentansökan (Taurus 13). Den aktuella patentansökan består
förenklat av två delar; skydd av de Taurus-stammar som specificeras i
ansökan (T03, T07, T10, T13 och T15), samt skydd av stammar skapade
genom en specifik metod för stamutveckling. Föreläggandet meddelar
att inga invändningar kvarstår mot patentkraven rörande de
specificerade stammarna, och att dessa krav är redo att godkännas.
Granskaren meddelar dock att det bredare patentkravet gällande
samtliga stammar skapade genom den aktuella metodiken, d.v.s. även
framtida stammar skapade på detta vis, kräver ytterligare
dokumentation. Bolaget prioriterar att snarast erhålla godkänt patent
för de specifika stammarna. Fortsatt hantering av metodikaspekterna
diskuteras med bolagets patentombud.

Granskning av kvartalsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 24 april 2019. Notera att
datumet ändrats från 19 april som angetts i årsredovisningens
finansiella kalender, då 19 april är en helgdag.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454
74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/taurus-energy/r/kvartalsrapport-q1-taurus-ener...
https://mb.cision.com/Main/11539/2722398/979606.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.