Du är här

2017-08-28

Taurus Energy: Utvärdering av XyloFerm® hos Quad County Corn Processors färdigställd

Utvärderingen hos Quad County Corn Processors, Iowa, har framgångsrikt
demonstrerat att XyloFerm® omvandlar xylos (C5) och sexkolssocker
(C6) till etanol i den fullskaliga Cellerate™-processen.

I april 2017 inledde Taurus Energy, Lallemand Biofuels & Distilled
Spirits, Syngenta och Quad County Corn Processors tester av XyloFerm®
i Cellerate™-processen för att utvärdera jästens prestanda i stor
skala. Testerna är nu avslutade och resultaten konfirmerar att
XyloFerm® framgångsrikt kan omvandla xylos (C5) och sexkolssocker
till etanol i den fullskaliga indutriella jäsningsprocessen.

Kommande steg involverar finjustering och optimering av processen ur
både teknisk och ekonomisk synvinkel, för att åstadkomma optimal
prestanda och ekonomisk nytta för samtliga parter i samarbetet.

Det fortsatta arbetet kommer under den överskådliga framtiden utföras
i laboratorie- och pilotskala på grund av restriktioner i Quad County
Corn Processors schemaläggning men Taurus Energy, Lallemand Biofuels
& Distilled Spirits, Syngenta och Quad County Corn Processors är
hängivna att tillsammans åstadkomma robust och lönsam integration av
xylos-till-etanol-omvandling i Cellerate™-processen.

Om Cellerate™

Cellerate™ är en process som möjliggör produktion av cellulosabaserad
etanol från majskärnans fibrer. Syngenta annonserade 2014 ett avtal
med Cellulosic Ethanol Technologies, ett helägt dotterbolag till Quad
County Corn Processors, om exklusiv rätt att marknadsföra
processteknologin Cellerate till etanolproducenter i Nordamerika.
Processen har visats öka produktiviteten med 26 % (20% ökad
genomströmning och 6% ökat utbyte) när den används ihop med Syngentas
Enogen®-majs.

Om Quad County Corn Processors

Quad County Corn Processors producerar årligen 35 miljoner gallon
majsstärkelseetanol i sin anläggning i Galva, Iowa. Quad County Corn
Processors grundades år 2000 och är ett kooperativ samägt av 353
medlemmar. Idag sysselsätter företaget 40 heltidsanställda och håller
produktionen igång 24 timmar om dygnet. Utöver att producera
miljontals liter miljövänlig etanol och värdefull majsolja producerar
Quad County 250 000 ton foderprodukter, under namnet Golden Bran®,
för boskapsindustrin. Företaget driver även järnvägsanläggning för
omlastning av etanol i Cherokee, Iowa.

Besök http://www.Quad-County.com eller kontakta Delayne Johnsson på +1
712-282-4628 för mer information.

Om Lallemand Biofuels & Distilled Spirits

Lallemand Biofuels & Distilled Spirits (LBDS) är en affärsenhet av den
kanadensiska jäst- och bakterieproducenten Lallemand Inc., baserad i
Duluth, Georgia. Lallemand Biofuels & Distilled Spirits är en ledande
leverantör av fermentationsingredienser och värdeskapande tjänster
till den globala bränsleetanol- och destillerade dryckesindustrin.

Besök www.lallemandbds.com för mer information.

Mediakontakt:

Craig Pilgrim, Vice President, Marketing & Product Development,
Lallemand Biofuels, +1 815 721-6165, cpilgrim@lallemand.com

Om Syngenta

Syngenta är ett ledande jordbruksföretag som bidrar till att förbättra
den globala livsmedelsförsörjningen genom att möjliggöra för
miljontals bönder att bättre nyttja tillgängliga resurser. Genom
världsledande forskning och innovativa jordbrukssystem arbetar våra
28.000 anställda i över 90 länder för att förändra hur grödor odlas.
Vi är fast beslutna att rädda jordbruksmark genom att motverka
markförstöring, att förbättra den biologiska mångfalden och att
vitalisera landsbygden. Läs mer på www.syngenta.com och
www.goodgrowthplan.com. Följ Syngenta på Twitter på
www.twitter.com/Syngenta och www.twitter.com/SyngentaUS.

Mediakontakt:

Michelle Arntzen, (+1) 612.656.8570,michelle.arntzen@syngenta.com

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är
att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete
kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal
överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som
ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus
är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69,
info@taurusenergy.eu

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Taurus Energy AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
2017-08-28 kl 09:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/taurus-energy/r/utvardering-av-xyloferm--hos-q...
http://mb.cision.com/Main/11539/2334192/714462.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.